Leica Cyclone IMPORTER

Import av tredjeparts skannerdata

Leica Cyclone IMPORTER

Programvareproduktene i Leica Geosystems Cyclone og CloudWorx-familien representerer det ypperste innen prosesseringsløsninger for punktskyer. Selv om Leica Geosystems også leverer bransjens ledende laserskannere, har noen organisasjoner behov for å bruke data fra skannere fra andre leverandører, samtidig som de ønsker å dra nytte av programvarefunksjonene fra Leica Geosystems, og alt dette på mest mulig effektiv måte.

I tillegg til at brukeren kan arbeide med alle skannedata i nøytrale formater som ASCII, PTS, PTX og PTG, gjør Cyclone-programvaren det mulig for brukere av Cyclone og CloudWorx å arbeide med punktskydata fra tredjepartsskannere i det opprinnelige formatet fra disse skannerne. Slik unngår man tidkrevende datakonvertering til nøytrale dataformater, og minimerer størrelsen på de importerte filene, som ofte inneholder store datasett.

Leica Geosystems' mulighet til å tilby import av opprinnelige dataformater fra tredjeparts laserskannere er basert på direkte avtaler med skannerprodusentene. De ønsker at brukerne av deres skannedata skal kunne arbeide effektivt i Cyclone og CloudWorx-programvaren.

Tredjeparts 3D-skannerprodusenter som støttes
  • Faro
  • Riegl
  • Optech
  • Z+F
  • DotProduct

Kontakt oss om laserskanning i dag!

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.