Leica TruView

Enkel tilgang til data fra 3D-laserskanning

Leica Cyclone PUBLISHER og TruView

Gratis Leica TruView Local-programvare for alle som ønsker å vise, måle eller merke opp innholdsrike punktskyer etter laserskanning. Du trenger bare tilgang til filsettene som opprettes av Leica Cyclone TruView PUBLISHER, samt en gratis lisens på Leica TruView Local. Tilgang, visning, måling og oppmerking kan også utføres via internett!

Leica TruView Local er intuitivt i bruk, og krever ingen ferdigheter innen laserskanning, CAD eller 3D. TruView gir panoramabilder av høyoppløste målepunktskyer på datamaskinen din, akkurat som om du står der laserskanneren sto.

Brukerne kan enkelt panorere, rotere og zoome, og har tilgang til et intuitivt sett av oppmerkings- og måleverktøy. TruViews kan også inneholde Hotlinks, spesialiserte oppmerkinger som kan inneholde lenker til forhåndsdefinerte dokumenter eller applikasjoner. Brukerne kan opprette disse lenkene i Cyclone og publisere dem sammen med TruView-dataene. Dette gir mulighet for integrering av eiendomsdata.

Funksjoner og fordeler

  • Vis TruView-filsett lokalt eller via nettet
  • Fullstendig oppmerkingsfunksjonalitet i visninger, med målinger og lenker til eiendomsinformasjon
  • Inkluder Cyclone 3D-modeller i TruView-scener
  • Publiser TruView-posisjoner fra skanneroppsett eller posisjoner opprettet av brukeren (fra kameraer innsatt av brukeren eller med brukerdefinerte intervaller langs Leica Pegasus mobile trajektoriebaner)
  • Publiser direkte til TruView Enterprise *.tvg-format for enkel dra-og-slipp-funksjonalitet mot TruView Enterprise-servere (krever TruView Enterprise programvarelisens)
  • Publiser høyoppløste 4k-bilder og punktskyer med reelle farger
  • Gratis nedlasting av TruView-plugin (se nedenfor)

TruView Local-plugin:
Klikk på knappen under og fyll ut registreringsskjemaet for å bestille et gratis eksemplar av Leica TruView Local.
OBS: TruView-visning krever Microsoft Internet Explorer (IE) og TruView-plugin.

TruView-eksempler:

TruView fra kontorkompleks
Scene: Parkeringsplass, parkeringsbygg og gatekryss i næringslivsområde
Områdekart: Opprettet fra AutoCAD-karttegning
Rendringsmetode: Punktsky med farge fra bilder med bakgrunnsbilder

TruView fra anlegg
Scene: Stort anleggsområde
Områdekart: Isometrisk skjermbilde fra Cyclone
Rendringsmetode: Punktsky med gråtoner, 3D-modeller, og himmel/bakke i bakgrunnen inkludert

TruView av historisk bygning
Scene: Notre Dame-katedralen, Paris
Områdekart: Isometrisk skjermbilde fra Cyclone
Rendringsmetode: Punktsky med farger fra HDR-bilder med bakgrunnsbilder

TruView fra tankanlegg
Scene: Eksternt tankanlegg
Områdekart: Isometrisk skjermbilde fra Cyclone
Rendringsmetode: Punktsky med farge fra bilder, 3D-modeller og bakgrunnsbilder inkludert

Kontakt oss om laserskanning i dag!

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.