Leica iCON PA10, iCON PA80 og CAS

Sikkerhetsløsning i sanntid for hele byggeplassen.

iCON sikkerhetsløsninger

Leica Geosystems tilbyr en modulær sikkerhetsbevissthetsløsning som styrker arbeidernes sikkerhetsbevissthet og synligheten mellom arbeidere og maskinoperatører for å hindre kollisjoner mellom maskin og mennesker, maskiner, og maskin og gjenstander. Muligheten til å integrere personlige varslingsløsninger og teknologi for å unngå kollisjoner i Leica Geosystems er en unik løsning som kan øke arbeidernes oppmerksomhet og bidra til å forhindre ulykker på området.

Sikkerhetsløsninger


Personlig varsling, PA10


Leica PA10 er en løsning der arbeidere som beveger seg rundt til fots, har på seg en brikke som kan kommunisere med alle maskiner og kjøretøy på store byggeplasser. Løsningen gir tre konfigurerbare varslingsavstander rundt maskinen eller kjøretøyet, og varsler med lyd, visuelle signaler og vibrasjoner til fotgjengeren, i tillegg til visuelle og hørbare varsler til maskinoperatøren eller føreren. Hensikten er å øke oppmerksomheten og skape et tryggere arbeidsmiljø.

Integrering med maskinkontroll, PA80


PA80 integrerer løsningen for personlig varsling med MC1-maskinstyring. Maskinoperatøren mottar visuelle og hørbare advarsler direkte på skjermen i førerhuset. Arbeidere til fots med en PA10-brikke kan utløse et panikkvarsel som varsler maskinoperatører og førere av kjøretøy med PA10 eller PA80 innenfor en rekkevidde på 50 meter. Integrering med MC1 betyr mindre maskinvare i førerhuset og ett fokuspunkt som gir maskinoperatøren bedre oversikt over anleggsområdet.

Kollisjonsforebygging, CAS


Kombiner kollisjonsforebyggende teknologi, CAS, med PA10- eller PA80-løsningen for å motta advarsler om potensielle kollisjoner med en rekkevidde på opptil 800 meter. Integrering av personlig varsling og kollisjonsforebyggende teknologi med Leica Geosystems maskinstyringsløsning skaper en unik løsning som både øker arbeidernes sikkerhetsbevissthet og reduserer ulykker på byggeplassen.

Visual Aid, VA80


Utvid operatørenes synsfelt og ta bilder med et integrert CRS140 IP kamera og Leica MC1. Dette plug-and-play IP-kameraet med 120 graders synsfelt sender separate loggpunkter med geografisk plassering til MC1. Registrer og synkroniser hendelser eller farlige situasjoner til både USB og ConX for eksport.

Sporing og rapportering


Omfattende loggføring av hendelser gjør det mulig å analysere og granske hendelsene for å skape et tryggere arbeidsmiljø for alle. Rapportering og dokumentasjon bidrar også til at HMS-avdelingen i organisasjonen din lærer mer om atferd, noe som igjen vil øke sikkerheten, spare kostnader, redusere nedetiden og forbedre produktiviteten.

Leica ConX Safety Awareness Module


Leica ConX Safety Awareness Module er en ideell tilleggsmodul til ConX og Leica iCON PA10-, iCON PA80- og CAS-løsninger. Se en oversikt over alle hendelser på byggeplassen. Filtrer, visualiser og analyser hendelsesdata. Bli mer proaktiv ved å iverksette egnede sikkerhetstiltak for å forebygge fremtidige hendelser – og øk sikkerheten for både medarbeidere, eiendom og maskiner.

Nedlastinger
 

Kontakt oss om maskinstyring

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.

Safety Awareness Info sheet

Download this information sheet to learn more about which safety awareness solution is the right one for your jobsite.
Download this information sheet to learn more about which safety awareness solution is the right one for your jobsite.