Leica iCON iXE1 - 1D-system

Enkelt gravemaskinkontrollsystem for enkelthellinger

Leica PowerDigger Lite

Leica iCON iXE1 PowerDigger Lite er et enkelt og økonomisk kontrollsystem for gravemaskiner. Det er perfekt for bakskovlgravemaskiner og minigravere og den ideelle løsningen for entreprenører som ønsker å komme i gang med maskinkontroll. Kontrollpanel med enkelthelling og fargedisplay som er lett å bruke, og som er utviklet spesifikt for standard gravearbeid.

Nøyaktig enkelthelling og dybdekontroll
Den grafiske oversikten på iCON iXE1 viser informasjon om den nøyaktige høyden og hellingen du har tastet inn. Alle knapper og nødvendige funksjoner har en logisk plassering på fronten og er lette å betjene. Med iCON iXE1 har du fleksibilitet til å jobbe ut fra ulike referanser, som f.eks. eksisterende overflate, snorlinje eller laserreferanse.

Vær din egen landmåler og reduser kostnader
iCON iXE1-systemet sparer tid og penger fordi jobben blir raskere ferdig. Det eliminerer overgraving og driftsstans for å kontrollere planeringsnivå. Vanskelige oppgaver som blindkutt eller graving under vann blir mye lettere med dette systemet, fordi du hele tiden kan se skuffens posisjon på displayet på kontrollpanelet.

Hovedfordeler med iCON iXE1

  • Økt maskinproduktivitet
  • Grafisk visning av kutt/fylling i førerhuset
  • Slutt på overgraving
  • Færre omganger før jobben er ferdig

Systemfunksjoner

  • 3,5 tommers grafisk fargedisplay
  • Enkel menystruktur - svært lett å bruke
  • Støtte for eksternt display
  • 100 % vanntett (IP68) – det er ikke nødvendig med spesialsensorer eller -kabler for bruk under vann
  • Korriger referanseoverflaten
  • Visuell veiledning og lydveiledning i henhold til referansehøyden

Leica iCON excavate for tilt rotators

Click to watch the video

Leica Geosystems maskinstyringsløsninger

Oppdag hvordan du oppnår høyere produktivitet og effektivitet i store byggeprosjekter.
Oppdag hvordan du oppnår høyere produktivitet og effektivitet i store byggeprosjekter.

Kontakt oss om maskinstyring

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.