Leica iCON iGW3 3D hjullastersystem

Høyere effektivitet ved gravearbeid

Leica iCON grade iGW3 hjullastersystem

Leica iCON grade iGW3 hjullastersystem gir posisjonering av skuffen i sanntid, slik at operatøren kan justere skuffeposisjonen umiddelbart. Systemet bruker 3D-designmodeller (CAD) og avansert GNSS-teknologi. Designinformasjon og skjære-/fylleanvisninger vises i sanntid på kontrollpanelet i førerhuset for enkel og produktiv drift. Det brukervennlige grensesnittet med grafisk fargefremstilling gir deg full veiledning og enkel betjening.

iCON grade iGW3 bidrar til å utvide maskinens bruk og øke produktiviteten. Den reduserer nedetiden for operatøren ved å eliminere behovet for gjentatte planeringskontroller for å se hvor mye som gjenstår å skjære ut/fylle igjen. Den presise og effektive planeringskontrollen bidrar også til å spare materiale og drivstoff slik at lønnsomheten styrkes.

Systemet er utstyrt med vår unike, patenterte PowerSnap™-funksjonalitet for rask, ledningsfri utskifting av kontrollpaneler mellom ulike maskiner, og støtter Leica ConX som gir enkel dataoverføring fra kontoret til maskinene, fjernsupport og enkel maskinparkadministrasjon.

Hovedfordeler med iCON grade iGW3:

 • Maksimer maskinbruken og avkastningen på investeringene fra dag én – få riktig planering på første forsøk
 • Eliminer overdreven utgraving og kostbar påfylling av materiale samtidig som du sparer drivstoff
 • Det brukervennlige grensesnittet reduserer tidsbruken og kostnadene til opplæring
 • Intuitivt brukergrensesnitt gir økt trygghet og styrker produktiviteten
 • Reduserer arbeidskostnadene ved å redusere eller fjerne behovet for kontroll av planeringen
 • Leica Geosystems' unike PowerSnap-funksjonalitet gir rask utskifting av kontrollpaneler mellom maskiner
 • Leica Conx-tjenester er fullt integrert i systemet

PowerSnap™-teknologi
Ønsker du bruke kontrollpanelet i flere maskiner i maskinparken med enkel og rask installasjon?

PowerSnap gir enkel og rask utskifting av panelet mellom ulike maskiner. Med vår patenterte Snap-on & Snap-off-teknologi kan maskinsensorer og kontrollpaneler byttes ut for rask omkonfigurering av maskinkontrollutstyret.  Det har aldri vært raskere eller enklere å skifte kontrollpaneler og sensorteknologi – maskinfunksjonaliteten kan endres i tråd med behovene i prosjektet.

Dine fordeler med PowerSnap™-teknologi:

 • Systemet er klart til bruk på kort tid
 • Rask utskifting av kontrollpaneler mellom maskiner gir ekstra fleksibilitet på anlegget
 • Én holder til alle iCON excavate og iCON grade-paneler
 • Enkel demontering av hovedkomponenter for sikker oppbevaring om natten
 • Kontakt- og kabelfri tilkobling til kontroll-/displaypaneler
 • Sikker nedstengningsfunksjon som beskytter systemet og lagrede data
 • Holderen lagrer maskinspesifikke innstillinger, for eksempel hydraulikkjustering
 • Unik, patentert Snap-on & Snap-off-funksjonalitet

 

Leica MCP80 3D Machine Control Panel & Leica MDS Series Docking Station

One-for-all 3D Machine Control panel and docking station
One-for-all 3D Machine Control panel and docking station

New hardware platform from Leica Geosystems Machine Control

New machine control hardware platform: Leica MCP80 panel and MDS series docking station.

New machine control hardware platform: Leica MCP80 panel and MDS series docking station.

Leica MCH100 Machine Monitoring

Real-time solution monitoring earthmoving machine activity.
Real-time solution monitoring earthmoving machine activity.

Kontakt oss om maskinstyring

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.

Leica iCON grade for hjullaster