Måleplattformer

Leica Pegasus:Two Ultimate

Leica Pegasus:Two Ultimate

Seamless 360-degree imagery calibrated to the point cloud

Leica Pegasus Two

Leica Pegasus:Two

Kjøretøyuavhengig mobil kartleggingsløsning.

Leica Pegasus Backpack

Leica Pegasus:Backpack

Enkel innhenting av data innendørs, utendørs og under jorden.

Leica ProScan

Mobile platform to increase your laser scanning productivity.

Leica Pegasus:Backpack Webinar

Learn how this wearable platform captures and calibrates imagery with point cloud data even in GNSS-denied areas.

Learn how this wearable platform captures and calibrates imagery with point cloud data even in GNSS-denied areas.

Leica Geosystems mobile reality capture

Leica Geosystems Mobile Sensor Platforms