Leica Aibot luftbåren plattform for datainnhenting

Pålitelig UAV-plattform som støtter effektiv datainnhenting for anleggsovervåking og eiendomskartlegging

Aibot Copter

UAV-teknologien er en totalløsning som gir deg mulighet til å behandle og analysere millioner av datapunkter innhentet fra luften, samt visualisering av data som anvendelig informasjon. UAV-data kan kombineres med eksisterende oppmålingsteknologi som TPS, GPS og laserskanning for å få mer komplett informasjon. Kartlegging av et anlegg med UAV-droner tar bare noen minutter, slik at prosjektet kan fullføres med færre ressurser og til lavere kostnad.

Den flygende plattformen er utviklet spesifikt for industrielle bruksområder. Den modulbaserte utformingen gjør systemet lett å sette opp, og det er klart til bruk på bare noen minutter. Leica AX20 inkluderer intelligent håndtering av eiendomsdata og velprøvd Leica Geosystems GNSS-teknologi for svært nøyaktige data. Plattformen kan kompletteres med ulike sensornyttelaster.

Komplett løsning


Leica Aibot er en komplett droneløsning for landmåling, kartlegging, bygg og anlegg. Den gir mulighet for rask datainnsamling med en enkel arbeidsflyt som veileder deg gjennom hele prosjektet, og sikrer at du har rask tilgang til informasjonen som er viktig i det daglige arbeidet.

Sterkt partnerskap


Dronen som brukes i Leica Aibot-løsningen for landmåling og kartlegging leveres av DJI, verdens ledende produsent av droner. Sammen med Leica Geosystems har de bygd opp et sterkt partnerskap som fremmer bruk av droner innen landmåling, bygg og anlegg.

Systemintegrasjon


God systemintegrasjon spiller en avgjørende rolle for å levere løsninger for luftbåren datainnsamling. Ved å bruke DJIs innovative droner sammen med Leica Geosystems' omfattende ekspertise innen sensorer for presisjonsmåling kan man utnytte hele potensialet i droneteknologien.

Fremtidens landmåler


Produktene som er utviklet i dette partnerskapet hjelper landmålings- og anleggsbransjen å ta i bruk den nyeste teknologien og programvaren, slik at man kan ta mest mulig informerte beslutninger. Fremtidens landmåler kommer til å bruke droneteknologi.

Nedlastinger

Kontakt oss om UAV-løsningene våre

Ta kontakt med oss for mer informasjon om løsninger for landmåling med UAV.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om løsninger for landmåling med UAV.

UAV Solution for Surveying & Construction

Find out which UAV use cases are most commonly used in the surveying and construction industries to increase performance and make day-to-day operation more efficient.
Find out which UAV use cases are most commonly used in the surveying and construction industries to increase performance and make day-to-day operation more efficient.

Leica Aibot v2.0

Aibot v2.0 with oblique workflow has been released. Read more and watch flythrough videos.
Aibot v2.0 with oblique workflow has been released. Read more and watch flythrough videos.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg, brukerstøtte og teknisk service.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg, brukerstøtte og teknisk service.