Leica Aibot CX – Droneløsning for bygg og anlegg

Digitaliser byggeplassen på kortere tid for å dokumentere fremdriften og beregne volumer

Leica Aibot

Kravene og forventningene fra ingeniører, anleggsledere, entreprenører, myndigheter og offentlig administrasjon øker stadig. Når det er behov for å flytte mer materiale på kortere tid og driftsmarginene blir mindre og mindre, legges listen for ny teknologi høyere.

 

Leica Aibot CX-løsningen gjør det mulig å hente inn nøyaktige data ved overvåking og oppmåling av anlegg, slik at man får tydelig og oppdatert oversikt over byggeprosesser og utgravingsarbeid. Den åpner nye muligheter for dokumentasjon av daglig fremgang, overvåking av materiallagre og sporing av ressurser for økt effektivitet. Leica Aibot CX er en tilleggsløsning i Leica Geosystems-porteføljen, som løfter anlegget inn i den digitale tidsalderen og forvandler data til intelligent informasjon for bedre beslutningsprosesser.

 

Leica Aibot CX gir bedre effektivitet:


  • Oppdaterte data om anlegget kan brukes som grunnlag for rapportering av fremdrift, lagerstyring og annet

  • Pålitelige data med presisjon på centimeternivå

  • Bedre sikkerhet med fjernstyrt innhenting av data

  • Data kan hentes inn mens arbeidet på anlegget pågår, slik at effektiviteten forbedres

  • Ett datasett som kan deles med alle interessenter


AibotVolumberegninger

 

Med en drone blir volumberegningen av materiallagrene en enkel oppgave sammenlignet med tradisjonelle målemetoder. Leica Aibot CX fanger inn tusenvis av punkter fra luften på en brøkdel av tiden. Dataene brukes til å opprette en 3D-modell for mer nøyaktige volumberegninger.


Fremdriftsrapportering

 

Med regelmessig flyging og innhenting av data i henhold til en forhåndsdefinert flygeplan får man transparent oversikt over fremdriften på anlegget gjennom hele prosjektet, og status for utført arbeid kan dokumenteres og sammenlignes med plantegningene samtidig som man har full oversikt over ressursene.


Topografisk oppmåling

 

Nøyaktige og ferske topografiske data for området er grunnlaget for planleggings- og designfasene i et anleggsprosjekt. Med droner får man ferske og regelmessig oppdaterte bilder og punktskyer for mest mulig nøyaktig topografisk informasjon.


Intelligent, luftbåren anleggsovervåking

Byggeplasser endrer seg hele tiden, og konsistent dokumentasjon og god informasjonsflyt er avgjørende for at prosjektet skal bli vellykket. Leica Geosystems sin nye luftbårne landmålingsløsning for bygg og anlegg, Leica Aibot CX, forvandler data til informasjon, og gir deg et nytt perspektiv på byggeplassen.

Oppsett av løsningenAX20

Denne droneplattformen gir avanserte flyegenskaper og høy sikkerhet ved bruk av Leica Aibot til landmåling, bygg og anlegg.

skyCAPP

Det brukervennlige grensesnittet og de avanserte flyegenskapene er spesifikt designet for Leica Aibot, og danner grunnlaget for den nye løsningen Leica skyCAPP.

Sensorer

Bare det beste er godt nok. Oppdag sensorene som kompletterer den dronebaserte landmåling og kartlegging med beste ytelse.

Teknisk artikkel – Utnytt hele potensialet ved dronedata

Det er viktig å integrere UAV-datainnhentingen som en del av de eksisterende arbeidsprosessene. Dette gir mulighet for automasjon som reduserer faren for menneskelige feil, og sparer dessuten tid og sikrer sammenlignbare og repeterbare resultater. Dette gir mulighet for automasjon som reduserer faren for menneskelige feil, og sparer dessuten tid og sikrer sammenlignbare og repeterbare resultater. Bransjen har oppdaget at programvare og tjenester er like viktig som maskinvaren. Last ned denne eksklusive tekniske artikkelen fra Drone Industry Insights (DII) for å finne ut hvordan riktig arbeidsflyt kan forbedre prosessen ved luftbåren datainnhenting og dermed den daglige driften.

Eksempelstudier


Monitoring of a construction site

By using Leica Geosystems UAV, it was possible to carry out a complete and accurate condition survey of the construction project every week without entering the site.
By using Leica Geosystems UAV, it was possible to carry out a complete and accurate condition survey of the construction project every week without entering the site.

Land, Water, Air

Using the UAV from Leica Geosystems to calculate volumes at a quarry, IngenieruTeam GEO is able to produce an effective inventory reduction plan.
Using the UAV from Leica Geosystems to calculate volumes at a quarry, IngenieruTeam GEO is able to produce an effective inventory reduction plan.

Digitising an urban construction site

Using the UAV from Leica Geosystems to monitor highway construction progress, IngenieurTeam GEO is obtaining the highest accuracy in surveying, preservation of evidence and monitoring.
Using the UAV from Leica Geosystems to monitor highway construction progress, IngenieurTeam GEO is obtaining the highest accuracy in surveying, preservation of evidence and...

Highway construction in Norway

Using the UAV from Leica Geosystems to monitor highway construction progress, Hawkeye AS is tracking costs of mass movements, documenting progress and keeping stakeholders up-to-date.
Using the UAV from Leica Geosystems to monitor highway construction progress, Hawkeye AS is tracking costs of mass movements, documenting progress and keeping stakeholders...
NedlastingerHar du spørsmål? Vi har svarene.

La oss hjelpe deg. Kontakt oss for å få mer informasjon om droneløsningene våre, snakke med en produktekspert eller be om en demonstrasjon.

Leica Aibot SX – Droneløsning for landmåling

Trenger du en droneløsning spesifikt for landmåling for raskere innsamling av digitale datasett for anlegget, innsamling av eiendomsinformasjon og oppretting av 3D-modeller? Oppdag Leica Aibot SX for bygg og anlegg.