Leica ConX – Skyløsning og nettgrensesnitt for deling og visualisering av data

Åpen, enkel og brukervennlig skybasert samarbeidsplattform for administrasjon og overføring av data.

Optimized-ConX_2480x750_3

Leica ConX er et skybasert samarbeidsverktøy der du effektivt kan håndtere alle tilkoblede byggeprosjekter og dele jobbrelaterte data med alle interessenter. Leica ConX sørger for at du kan visualisere og validere lokaliserte referansemodeller, måledata og byggedata med kraftige analyseverktøy for å overvåke og rapportere produktiviteten på byggeplassen.

Fordeler:

  • Visualiser design på et 3D-prosjektkart for rask og enkel datavalidering
  • Tildel og del automatisk design og oppdateringer til 3D-maskiner og landmålere
  • Koble Leica skrivebordsapplikasjoner til ConX-prosjekter for direkte deling av felt- og kontordata
  • Samle målepunkter fra alle tilkoblede sensorer i sanntid.
  • Kraftig analyseverktøy for skjæring og fylling i sanntid for å overvåke fremdriften på prosjektet.
  • Volumberegning for automatisert analyse og rapportering av prosjektproduktivitet.

Oversikt og tilkobling i sanntid


Dette skybaserte samarbeidsverktøyet gjør det mulig for deg å administrere alle dine tilkoblede byggeprosjekter på en effektiv måte, inkludert plattformer fra tredjepart, og å dele jobbrelaterte data med alle interessenter. Med Leica ConX kan selv uerfarne brukere visualisere og kontrollere lokaliserte referansedata, måledata og byggedata. Leica ConX gir deg den raske og enkle verktøypakken du trenger for å få jobben gjort raskere, mer effektivt og ifølge spesifikasjonene.

Skjæring/fylling-analyser og volumetrisk logging av fremdriften


Overflatemodell kan opprettes fra landmåling eller landmåling fra luften, eller som filer fra Desktop-programvaren eller tredjepartsapplikasjoner. Alle målepunkter fra maskiner eller landmålere kan brukes til å lage overflater som kan sammenlignes for fallkontroll og analyse av skjæringer og fyllinger. Som bygget-informasjon om utført arbeid sendes tilbake til ConX for oppretting av 3D-kart over skjæringer/fyllinger, slik at prosjektfremdriften kan fremstilles visuelt i sanntid. Volumetriske endringer presenteres på et oversiktlig dashbord for rapportering av produktiviteten i prosjektet.

Digitalt 3D-prosjektmiljø


All viktig prosjektinformasjon fra referansemodeller, plasseringer, historie og mål fra eksisterende bygg blir visualisert i sanntid på 3D-overleggskart for å sikre en intuitiv og rask oversikt over prosjektets fremdrift.

Fjernstøtte og problemløsing


Minimer operatørens nedetid med ekstern kommunikasjon i sanntid mellom kontoret og maskinen for feilsøking, opplæring og oppsett uten reisekostnader og forsinkelser.

Login to Leica ConX

Click below to login to Leica ConX web-based cloud solution
Click below to login to Leica ConX web-based cloud solution

Leica ConX

Effektiv organisering og deling av sanntidsdata mellom alle aktørene på et prosjekt.

Effektiv organisering og deling av sanntidsdata mellom alle aktørene på et prosjekt.

Ny alt i en plattform for 3D maskinstyring fra Leica Geosystems

Leica Geosystems leverer en intelligent ny plattform som støtter flere maskintyper for anleggsbransjen.

Leica MCH100 Machine Monitoring

Real-time solution monitoring earthmoving machine activity.
Real-time solution monitoring earthmoving machine activity.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg, brukerstøtte og teknisk service.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg, brukerstøtte og teknisk service.