Leica iCON - tachimetry budowlane zrobotyzowane

Presja czasu to nieustanne wyzwanie branży budowlanej. Tachymetry zrobotyzowane Leica iCON uprawniają procesy budowlane, pozwalając użytkownikom na tyczenie więcej punków w ciągu dnia, przy jednoczesnym zachowaniu dokładności. Tachymetry zrobotyzowane Leica iCON gwarantują sprawne tyczenie punktów, niezawodne, proste i zautomatyzowane konfiguracje, wiodace w branży odszukiwanie i blokowanie na ruchomych celach, oraz funkcja umożliwiająca ignorowanie elementów zakłócających pomiary w terenie.

Leica iCON iCR80

Tachimetr budowlany Leica iCON iCR80 śledzi tylko jedną rzecz: pryzmat użytkownika. Za sprawą wiodącej w branży technologii ATR+ tachimetr iCR80 jest szczególnie użyteczny na zatłoczonych placach budowy z wieloma przeszkodami, takimi jak odbicia, maszyny i poruszający się wszędzie ludzie. Odpowiedni do wszelkich robót budowlanych , w tym również do sterowania maszynami.
Tachimetr budowlany Leica iCON iCR80 śledzi tylko jedną rzecz: pryzmat użytkownika. Za sprawą wiodącej w branży technologii ATR+ tachimetr iCR80 jest szczególnie użyteczny na zatłoczonych placach budowy z wieloma przeszkodami, takimi jak odbicia, maszyny i poruszający się wszędzie ludzie. Odpowiedni do wszelkich robót budowlanych , w tym również do sterowania maszynami.

Leica iCON iCR70

Zrobotyzowany tachimetr Leica iCON iCR70 klasy średniej w połączeniu z oprogramowaniem terenowym Leica iCON to prosty i produktywny sposób usprawnienia cyfrowych procesów roboczych na budowie. Instrument został wyposażony w funkcje ATR i SpeedSearch, które umożliwiają szybkie odnajdowanie i śledzenie pryzmatu, a tym samym dokładne pomiary w ramach tyczenia.
Zrobotyzowany tachimetr Leica iCON iCR70 klasy średniej w połączeniu z oprogramowaniem terenowym Leica iCON to prosty i produktywny sposób usprawnienia cyfrowych procesów roboczych na budowie. Instrument został wyposażony w funkcje ATR i SpeedSearch, które umożliwiają szybkie odnajdowanie i śledzenie pryzmatu, a tym samym dokładne pomiary w ramach tyczenia.

Najlepsze w swojej klasie tachimetry zrobotyzowane — iCR70 i iCR80

Tachimetry zrobotyzowane Leica iCON doskonale wpisują się w ustaloną organizację prac budowlanych i zdecydowanie przyspieszają realizację zadań przygotowawczych i budowlanych. Przy minimalnej liczbie zakłóceń można skupić się na zwiększeniu dziennej liczby tyczonych punktów. Użytkownicy mogą szybko wznawiać tyczenie po występujących przerwach, dzięki automatycznemu wznawianiu śledzenia pryzmatu opartemu na wiodącej w branży technologii.