Systemy wykrywania

Oprogramowanie

W pełni zintegrowane oprogramowanie do wykrywania.

Georadar do wykrywania instalacji podziemnych

Georadar z anteną o podwójnej częstotliwości

Leica ULTRA

Nasz najbardziej zaawansowany, precyzyjny instrument do śledzenia przebiegu instalacji podziemnych.

DD220/DD230 SMART Wykrywacze infrastruktury podziemnej

Wykrywacze Leica DD SMART i oprogramowanie DX Shield - Pracuj bezpieczniej, pracuj szybciej, pracuj łatwiej

Leica DD100

Wykrywacze Leica DD100 pomagają w łatwy sposób ominąć podziemne przewody i rury przed rozpoczęciem wykopów.

Generatory sygnału

Wytrzymałe i łatwe w użytkowaniu generatory sygnału Digitex pomagają wykrywać jeszcze więcej instalacji podziemnych na obszarach o wysokim zagęszczeniu instalacji podziemnych.

Akcesoria

Akcesoria do wykrywaczy Digisystem dla jeszcze lepszych rezultatów.