Leica Digicat i-Series

Wykrywacze przewodów Leica Digicat 750i SMARTREADY

Leica Digicat 750i SMARTREADY

Ręczny, wieloczęstotliwościowy wykrywacz z pamięcią, Bluetooth® i funkcją GPS.

Leica Digicat 650i

Wykrywacze przewodów z serii "600i" Leica Digicat

Ręczny, podziemny wykrywacz kabli z pamięcią i Bluetooth®.

Leica Digicat z serii "500i"

Wykrywacze przewodów z serii "500i" Leica Digicat

Ręczny, podziemny wykrywacz kabli i rurociągów.