Leica Spider Business Center

Rozwiązanie w zakresie zarządzania dla wszystkich usług sieciowych GNSS

Leica SpiderWeb

Rozszerzenie do Leica GNSS Spider, Leica Spider Business Center jest serwerem internetowym, składnikiem pakietu oprogramowania Leica Spider. Podczas gdy GNSS Spider wykonuje podstawowe obliczenia poprawek, Spider Business Center działa jako główna witryna Twojej sieci GNSS z dostępem do portalu internetowego w różnych językach, zarówno dla użytkowników końcowych, jak i operatorów oraz inżynierów wsparcia zarządzających siecią.

Spider Business Center łączy w sobie wszystkie elementy potrzebne do wydajnej obsługi infrastruktury, w tym bezpieczne zarządzanie użytkownikami i dostępem, monitorowanie stanu sieci i odbiorników, a także zapewnia użytkownikom końcowym dostęp do informacji o statusie i usługach post-processingu. Zapewnia także infrastrukturę uwierzytelniania i autoryzacji dla wszystkich usług Spider Suite, w tym usług czasu rzeczywistego dostarczanych przez Leica GNSS Spider oraz usług post-processingu dostarczanych przez Spider X-pos Server.

Portal Administracyjny


Dzięki portalowi administracyjnemu operatorzy i inżynierowie wsparcia technicznego mogą z łatwością zarządzać danymi użytkowników, jak również różnymi poziomami ich dostępu, korzystając z elastycznego zarządzania subskrypcjami. Portal pozwala również na jednoczesną pracę wielu użytkowników, monitorowanie stanu i wykorzystania sieci GNSS, zarządzanie dostępem do usług, codzienną obsługą i działalnością z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Paradygmaty projektowe


Interfejs WWW aplikacji Leica&rsquo's Spider Web umożliwia wygodny i efektywny dostęp do informacji, które są umieszczone centralnie na jednej platformie. Portal charakteryzuje się również najwyższymi standardami bezpieczeństwa z możliwością śledzenia wszelkich modyfikacji dokonanych w systemie dzięki dziennikowi audytów.

Portal użytkownika końcowego


Intuicyjny portal użytkownika końcowego gwarantuje, że użytkownicy są w stanie samodzielnie znaleźć potrzebne im informacje, w tym statusy sieci, które są przejrzyście wyświetlane i publikowane, co ostatecznie zmniejsza ilość wsparcia, którego potrzebują od właściciela sieci. Uwierzytelnieni i autoryzowani użytkownicy mogą również uzyskać dostęp do danych i usług w celu ich późniejszego przetwarzania.

Usługi post-processingu


Korzystaj z Usługi Dostępu do Danych RINEX w celu wygodnego pobierania danych GNSS lub skorzystaj z rozwiązania sieciowego w post-processingu z Wirtualną Usługą RINEX. Bez potrzeby korzystania z oprogramowania biurowego, dzięki Usłudze Obliczeń Współrzędnych i Usłudze Transformacji Współrzędnych, można w łatwy sposób uzyskać lokalne współrzędne danych, nawet bez specjalistycznej wiedzy technicznej.

Spider Business Center

Odwiedź nasz portal demonstracyjny dla Spider Business Center
Odwiedź nasz portal demonstracyjny dla Spider Business Center

Studium przypadku

Dowiedz się jak klienci z całego świata wykorzystują nasze różnorodne rozwiązania, aby kształtować świat.
Dowiedz się jak klienci z całego świata wykorzystują nasze różnorodne rozwiązania, aby kształtować świat.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.