Film instruktażowy na temat Infinity: Tworzenie przelotu

Dowiedz się, jak udostępniać przeglądy projektów, łatwo przekształcając dane pomiarowe w krótkie filmy i prezentacje.

 

Najlepszym sposobem, aby pomóc klientom zrozumieć dane projektowe, jest pokazanie im wizualizacji 3D i przelotów. Ale jaki jest najlepszy sposób tworzenia tych wartościowych produktów? Najnowsze oprogramowanie to ułatwia.

Leica Infinity oferuje trzy opcje tworzenia przelotów: Przelot wzdłuż punktów widokowych, orbita i rozglądanie lub przelot wzdłuż obiektu. Oto krótkie wskazówki dotyczące stosowania każdej metody.

Przelot wzdłuż punktów widokowych

Aby utworzyć film z przelotu metodą przelotu wzdłuż punktów widokowych, po prostu otwórz Kreator przelotu z paska stanu. Możesz wybrać początkowy punkt widokowy, pozycję kamery, pozycję patrzenia i ustawienia filmu. Stamtąd po prostu powiększaj, przesuwaj i obracaj dane, aby utworzyć przelot, a następnie wyświetl podgląd nagrania. Panel sterowania umożliwia łatwe dostosowanie ustawień w celu optymalizacji wyników przed zakończeniem filmu.

Jak utworzyć przelot wzdłuż punktów widokowych w Leica Infinity.

 

Orbita i Rozglądanie

Aby użyć metody Orbita i Rozglądanie, wybierz metodę Orbita w kreatorze przelotu. Przejdź do żądanej pozycji w okienku widoku i wybierz ikonę „Użyj bieżącego widoku”. Podczas odtwarzania wideo kamera będzie krążyć wokół określonej lokalizacji. Możesz także wybrać określony punkt lub obiekt i użyć go jako pozycji „patrzenia”. Możesz dostosować położenie kamery i kąt zenitu, aby zapewnić najlepszy widok projektu.

Metoda Orbita i Rozglądanie w Leica Infinity

 

Przelot wzdłuż obiektu

Metoda Przelot wzdłuż obiektu umożliwia wybranie obiektu liniowego jako ścieżki przelotu. Po wybraniu tej metody w Kreatorze przelotu użyj narzędzi, aby określić obiekt. Możesz przesunąć pionową pozycję kamery w górę lub w dół, określić długość i przesunięcie poziome oraz zmodyfikować czas trwania i kierunek, aby jeszcze bardziej udoskonalić przelot.

Dzięki odpowiednim narzędziom możesz łatwo tworzyć proste i profesjonalne prezentacje danych, które przeniosą Twoje pomiary na wyższy poziom. Obejrzyj film, aby poznać bardziej szczegółowo każdą metodę.

Odkryj  więcej rozwiązań pomiarowych, które pomogą Twojej firmie rozwijać się. 

 

Edukacja online

Leica Geosystems opracowała internetową platformę edukacyjną, aby dalej edukować klientów w zakresie maksymalnego wykorzystania możliwości ich instrumentów.
Leica Geosystems opracowała internetową platformę edukacyjną, aby dalej edukować klientów w zakresie maksymalnego wykorzystania możliwości ich instrumentów.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.