Przedstawiamy funkcję do kontroli i rektyfikacji dostępną w skanerze Leica RTC360

Sprawdź i popraw dokładność kątową szybciej i łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej, bezpośrednio w terenie

Podczas skanowania za pomocą rozwiązań do skanowania laserowego 3D firmy Leica Geosystems, dokładność i niezawodność sprzętu pomiarowego powinna zawsze mieć najwyższy priorytet. Dlatego wprowadziliśmy nową funkcję kontroli i rektyfikacji do skanera laserowego Leica RTC360 3D. Sprawdzanie i poprawianie dokładności kątowej w Twoim RTC360 bezpośrednio w terenie jest teraz szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Skanery laserowe Leica Geosystems 3D są produkowane, montowane, regulowane i kalibrowane zgodnie z najwyższymi standardami. Jednak ekstremalne zmiany temperatury, trudne warunki i silne wstrząsy mogą powodować odchylenia i wpływać na dokładność systemu w trakcie użytkowania. Ważne jest, aby skanery laserowe, podobnie jak inne optyczno-mechaniczne urządzenia pomiarowe, które są narażone na tak trudne warunki, były okresowo sprawdzane, aby upewnić się, że wyniki pomiarów odpowiadają specyfikacjom produkcyjnym. Użytkownik może łatwo przeprowadzić tę okresową kontrolę w terenie, wykonując krótką i szczegółową procedurę kontroli i rektyfikacji.

Co to jest kontrola i rektyfikacja?
Procedura kontroli i rektyfikacji to szybkie, inteligentne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie, które pozwala użytkownikowi:

  1. Sprawdzić aktualną dokładność kątową RTC360
  2. Dostosować parametry kątowe, aby poprawić dokładność kątową RTC360 bezpośrednio w terenie

Podobna funkcja jest już dostępna w zaawansowanych skanerach laserowych Leica ScanStation P30/P40 i P50, jednak procedura kontroli i rektyfikacji dla RTC360 różni się podejściem, szybkością i łatwością obsługi.

Co jest wyjątkowego w funkcji kontroli i rektyfikacji dostępnej w RTC360?
Kontrola i rektyfikacja to w pełni zautomatyzowana, prosta, jednoprzyciskowa procedura, którą można łatwo wykonać w terenie, w mniej niż 6 minut. Nie wymaga specjalnego terenu pomiarowego zawierającego określone cele, jak w przypadku innych podobnych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku. To sprawia, że ​​funkcja ta jest atrakcyjna dla użytkowników, ponieważ procedurę można przeprowadzić bezpośrednio na miejscu pracy w krótkim czasie, bez czasochłonnych czynności lub interakcji ze strony użytkownika, takich jak przygotowanie terenu pomiarowego, zainstalowanie tarcz i celowanie w te tarcze.

Jak działa kontrola i rektyfikacja?
Procedura jest w pełni zautomatyzowana i wymaga tylko podwójnego skanowania w jednej pozycji, aby obliczyć nowe parametry kątowe i dokładność kątową skanera. Sama funkcja wykorzystuje podejście punktowe oparte na normalnej samokalibracji w terenie, które parametryzuje odchylenia między dwoma pomiarami powierzchni do wewnętrznych odchyleń instrumentalnych, a dalej do parametrów kalibracji kątowej zgodnie z funkcjonalnym modelem kalibracji skanera. Kalibracja parametrów kalibracji kątowej odbywa się poprzez minimalizację odchyleń pomiędzy wybranymi punktami głównymi w obu położeniach lustra skanera za pomocą funkcji optymalizacji. Odpowiednie punkty główne są wybierane na podstawie najwyższej wagi ufności, która jest obliczana dla każdego mierzonego punktu na podstawie odległości, kąta horyzontu, poprawek dopasowania na płaszczyźnie, intensywności punktu, odchylenia normalnego i kąta padania. Otaczające środowisko odgrywa ważną rolę w tej procedurze, ponieważ pomierzone punkty w terenie są jedynymi danymi wejściowymi do algorytmu. Dlatego ważne jest, aby miejsce skanowania zostało starannie wybrane zgodnie z wytycznymi kontroli i rektyfikacji zawartymi w instrukcji obsługi. Przed obliczeniem nowych parametrów kalibracji, system automatycznie sprawdza przydatność środowiska. Gdy klasyfikacja środowiska spełnia wymagania, bieżąca i rektyfikowana dokładność kątowa skanera jest obliczana wraz z nowymi parametrami kalibracji kątowej, które można zastosować w celu poprawy dokładności kątowej skanera. Kiedy użytkownik zastosuje nowe parametry kalibracji kątowej, są one trwale przechowywane w instrumencie i automatycznie stosowane do wszystkich kolejnych pomiarów. Parametry kalibracji kątowej można przywrócić do fabrycznych wartości w dowolnym momencie. Po każdej zakończonej procedurze kontroli i rektyfikacji generowany jest automatycznie raport PDF zawierający informacje o kontroli i rektyfikacji oraz zapisywany w pamięci USB.

Dlaczego funkcja do kontroli i rektyfikacja jest przydatna?
Możliwość przeprowadzenia kontroli i rektyfikacji bez konieczności posiadania specjalnego terenu pomiarowego jest istotną zaletą dla użytkowników, którzy często transportują skaner do odległych lokalizacji. Wyobraź sobie wysyłanie skanera samolotem z Europy do Australii w ramach nadchodzącego projektu - nigdy nie wiadomo, czy skrzynia była odpowiednio transportowana przez cały czas trwania podróży. Te same środki ostrożności należy zachować w przypadku pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Po wystawieniu skanera na takie niekorzystne warunki, użytkownik może sprawdzić, czy dokładność kątowa w RTC360 nadal mieści się w specyfikacji i może poprawić dokładność kątową, bez wysyłania go do kontroli i kalibracji w certyfikowanym centrum serwisowym Leica Geosystems. W ten sposób, przestój podczas skanowania jest znacznie krótszy, co przyczynia się w znacznym stopniu do zwiększenia produktywności w terenie, a jednocześnie użytkownik zyskuje pewność co do spójności i dokładności danych, szybko i bez wysiłku.

Aby zapewnić najlepszą możliwą dokładność chmur punktów i konsekwentnie dostarczać najlepsze wyniki, ważne jest, aby mieć pewność co do sprzętu pomiarowego, niezależnie od tego, jakim warunkom został poddany. Określoną dokładność RTC360 można łatwo kontrolować, często wykonując procedurę kontroli i rektyfikacji, utrzymując go w optymalnym stanie.

Funkcja do kontroli i rektyfikacji opracowana dla RTC360 została udostępniona w wersji oprogramowania sprzętowego 3.0. Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać z portalu myWorld firmy Leica Geosystems.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty skanerów laserowych.


Ziga Roskar
Inżynier ds. produktu, Skaning naziemny
Dział skanowania

Czekamy na Ciebie

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.

Zastosowania skanowania laserowego

Wraz z wprowadzeniem skanowania laserowego, pomiary i dokumentacja stają się prostsze i dokładniejsze we wszystkich branżach.
Wraz z wprowadzeniem skanowania laserowego, pomiary i dokumentacja stają się prostsze i dokładniejsze we wszystkich branżach.