Produkty wykorzystujące technologię JetStream

Logo Leica Geosystems Powered by JetStream

Firma Leica Geosystems oferuje szereg opracowanych przez jej partnerów branżowych produktów z czołowymi na rynku rozwiązaniami. Te produkty z oznaczeniem „Powered by JetStream” wykorzystują naszą fundamentalną technologię JetStream — połączenie kluczowych komponentów oprogramowania do skanowania rzeczywistości firmy Leica Geosystems. Produkty Powered by JetStream łączą się bezproblemowo z ekosystemem oprogramowania do skanowania rzeczywistości i umożliwiają zarówno scentralizowany przepływ projektów oraz strumieniowanie w ramach pracy zespołowej z Leica Cyclone ENTERPRISE, jak i lokalne, współdzielone przepływy pracy z użyciem plików LGS. Leica Geosystems ma zaszczyt oferować wykorzystujące technologię JetSTream programy Verity, Rithm i PointFuse.

Rithm — z technologią Jetstream

Rithm z technologią JetStream umożliwia analizę odchyleń dla belek stalowych, płyt i podkładów betonowych zgodnie z normami amerykańskimi. Wyeksportowane mapy odchyleń można wyświetlać bezpośrednio na rysunkach architektonicznych, co ułatwia identyfikację nierówności. Program pozwala systematycznie kontrolować ugięcie belek stalowych przed wylaniem betonu i potem, dając przesłanki do świadomych decyzji. Praca z nieprzetworzonymi skanami RTC360 w terenie i wykorzystanie szybkości skanera laserowego pozwalają przejść od przechwytywania danych do inspekcji FF/FL (zgodnie z ASTM1155) i raportu w czasie krótszym niż 5 minut — to rewolucja w zakresie korygowania wylewek przed ich zastygnięciem. W biurze można pracować z kompletnymi plikami LGS zawierającymi dane georeferencyjne lub projektami JetStream w zaawansowanej i darmowej przeglądarce TruView.

Verity — z technologią JetStream

Verity z technologią JetStream to oprogramowanie do zautomatyzowanej weryfikacji konstrukcji, które porównuje laserowe skany powykonawcze z dowolnym modelem 3D Navisworks w celu uzyskania dokładnych ocen jakości. Verity z technologią JetStream pomaga użytkownikom poznać wykonane prace, aby zmniejszyć ryzyko i ograniczyć koszty przeróbek poprzez identyfikację brakujących elementów na wczesnym etapie procesu. Automatyczna weryfikacja całego projektu odbywa się w czasie, w którym można ręcznie sprawdzić najwyżej 5% całości. Udostępnianie informacji o odchyleniach w celu natychmiastowej naprawy pozwala trzymać się harmonogramu realizacji a moduł Verity Web Reports zapewnia łatwy dostęp do modeli, chmur punktów i raportów. Można automatycznie utworzyć model powykonawczy i aktualizować go w Navisworks, aby uwzględniać rzeczywiste warunki i eksportować chmury punktów do odpowiedniej platformy projektowej i umożliwić podwykonawcom szybkie wprowadzenie poprawek.Nie widzisz tutaj tego, czego szukasz? Zapytaj eksperta.