Leica iCON iGD2 - Rozwiązanie 2D na spycharki

Inteligentne rozwiązania 2D do równania spycharkami

Leica iCON iGD2

Rozwiązania Leica iGD2 na spycharki zwiększają użyteczność i wydajność maszyny, a także optymalizują zużycie materiału podczas realizacji każdego projektu związanego z robotami ziemnymi lub z równaniem ostatniej warstwy. Rozwiązanie, które można stosować z szeroką gamą czujników, łączy łatwość użycia i wszechstronność z intuicyjnym interfejsem użytkownika.

Sterowanie maszynami klasy podstawowej


Rozwiązanie Leica iCON grade iGD2 umożliwia automatyczne sterowanie zarówno spadkiem, jak i wysokością. Odbiorniki wiązki laserowej są montowane na spycharce i używane razem z laserowym niwelatorem obrotowym. Pojedynczy niwelator laserowy wyznacza wysokość. Dodanie masztu i czujnika laserowego pozwala pracować niezależnie od kierunku nachylenia.

Elastyczne rozwiązanie


Leica iCON grade stanowi najbardziej elastyczne rozwiązanie sterowania maszynami na spycharki o modułowej konstrukcji i największych możliwościach rozbudowy. Rozwiązanie iGD2 to dobra opcja dla klientów z niewielkim doświadczeniem i na nowe rynki. Łatwa modernizacja z wersji 2D do 3D oraz szybka i ekonomiczna zmiana konfiguracji w celu adaptacji do wymagań na terenie robót.

Najnowocześniejsze czujniki


Użyj odbiorników wiązki lasera Leica MLS720 lub MLS820. Nowy odbiornik wiązki lasera MLS820 ma szerszy zasięg, co pozwala go używać bez masztu elektrycznego. Odbiornik jest wyposażony w elektroniczną nastawę, która eliminuje konieczność ręcznego przesuwania czujnika w górę i w dół oraz konieczność stosowania masztu elektrycznego. Można go także używać jako modułu autonomicznego zasilanego z akumulatora samochodowego w obszarach słabo zelektryfikowanych.

Możliwość rozszerzenia funkcjonalności


Warto skorzystać z prostego rozwiązania 2D z nowymi i udoskonalonymi czujnikami oraz łatwo je zmodernizować, kiedy kolejne zadanie ma wyższe wymagania pod względem automatyzacji, dokumentacji i dokładności. Dodanie panelu MCP80, oprogramowania MC1 i anten GNSS lub radiomodemu i pryzmatu pozwala rozbudować to rozwiązanie do wersji 3D bez konieczności zmiany czujników i okablowania.


Do pobrania
 
 
 

Kontakt z działem Systemów Sterowania

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie sterowania maszynami.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie sterowania maszynami.

iGD CoPilot

Dzięki funkcji iGD CoPilot firmy Leica Geosystems, operator spycharki musi tylko skoncentrować się na prędkości i kierunku maszyny.

Dzięki funkcji iGD CoPilot firmy Leica Geosystems, operator spycharki musi tylko skoncentrować się na prędkości i kierunku maszyny.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.