Leica iCON iRD3 — rozwiązanie na wiertnice

Zwiększanie wydajności, dokładności i bezpieczeństwa wiertnic

Rozwiązanie 3D na instalacje wiertnicze

Leica iRD3 to elastyczne i szybkie rozwiązanie sterowania maszynami 3D, które precyzyjnie i bezpiecznie prowadzi operatorów w punkt i na głębokość wiercenia zgodnie z projektem budowlanym. System iRD3 łączy wszystkie operacje w projekcie budowlanym, umożliwiając  ścisłą integrację i przepływ danych.

Jedno rozwiązanie, pełna kontrola


Wszechstronna platforma sterowania maszynami firmy Leica Geosystems obejmuje obecnie także rozwiązania iCON rig. Rozwiązanie iRD3 obsługuje formaty plików IREDES, KOF i LandXML i zapewnia ścisłą integrację z portfolio produktów iCON, w tym między innymi Leica ConX do udostępniania danych projektu, monitorowania postępów w projekcie i dokumentacji powykonawczej. Schemat wierceń można utworzyć w oprogramowaniu iCON site i zaimportować go bezpośrednio do oprogramowania MC1 na panelu.

Łatwość obsługi


Urządzenie iRD3 prowadzi operatora wiertnicy do dokładnej pozycji i głębokości, unikając przeróbek i błędów ludzkich dzięki wizualizacji postępu projektu na intuicyjnym interfejsie użytkownika. Kolorowy wzór wiercenia 3D może być udostępniany w projekcie w celu monitorowania jego wykonania. Wspomagający interfejs użytkownika z kołem z adaptacyjnym, widokiem dookolnym z zoomem oraz intuicyjnym menu i systemem nawigacji pomaga operatorowi pracować szybciej i dokładniej.

Elastyczność


Rozwiązanie iRD3 jest dostępne w kilku konfiguracjach w celu zapewnienia maksymalnej elastyczności. Anteny można zamontować na wieży lub na korpusie maszyny w celu zapewnienia maksymalnej dokładności i szybkości. Operatorzy mogą obecnie pracować w dowolnych obszarach bez widoczności satelitów GNSS, takich jak miasta, z wyznaczaniem położenia przy użyciu dwóch tachimetrów. Rozwiązanie Leica iRD3 można zintegrować z własną konfiguracją czujników i sprząc z własnym systemem rejestracji danych procesowych, co oznacza możliwość  bezpośredniego eksportu pomiarów inwentaryzacyjnych do własnego systemu sprawozdawczości powykonawczej.

Wyższa jakość i bezpieczeństwo


Leica iRD3 to cyfrowe rozwiązanie, które eliminuje potrzebę tyczenia ręcznego. Zwiększa to również bezpieczeństwo pracy w terenie, ponieważ w pobliżu maszyny jest mniej pracowników i operator może pracować bez wychodzenia z kabiny maszyny. Leica iRD3 pomaga w dokładnej  nawigacji oraz uzyskanie prawidłowych głębokości i kątów odwiertów, co gwarantuje   spójną realizację schematu wierceń.  Wyniki strzałów są bardziej przewidywalne i bezpieczniejsze dzięki lepszej fragmentacji skały i mniejszemu zużyciu materiałów wybuchowych.


Do pobrania

Kontakt z działem Systemów Sterowania

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie sterowania maszynami.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie sterowania maszynami.

Akademia Leica

Zobacz tutaj filmy dotyczące sterowania maszynami od Leica Geosystems.
Zobacz tutaj filmy dotyczące sterowania maszynami od Leica Geosystems.

Filmy dotyczące sterowania maszynami

Leica Geosystems stworzyła jedne z najlepszych na świecie rozwiązań do sterowania maszynami, zaprojektowane przez czołowych ekspertów branżowych w celu zwiększenia wydajności pracy na budowie, łatwości obsługi i dokładności. Obejrzyj filmy, aby dowiedzieć się więcej.