Oprogramowanie geodezyjne i inżynierskie LISCAD

Oprogramowanie dla inżynierów i geodetów

Leica LISCAD

Dla wygody użytkowników, LISCAD jest dostępny w modułowej formie, dlatego możesz posiadać jedynie oprogramowanie niezbędne do realizacji codziennych zadań. LISCAD dostępny jest w następujących językach: angielski (UK i US), niderlandzki, fiński, francuski, niemiecki, koreański, rosyjski i hiszpański.

Dostępne moduły:

 • Lite - dla początkujących użytkowników. LISCAD Lite to okrojona wersja oprogramowania umożliwiająca redukcję danych, a także import / eksport danych, w tym DXF i DGN. 
 • Computations oferuje obsługę niemal nieograniczonej wielkością bazy danych, która umożliwia korzystanie z obiektów, warstw, kodów i atrybutów. Pełna obsługa funkcji COGO - edycja, wielu typów obiektów, w tym linii, splajn, łuków i klotoid, oraz obsługa tekstu. 
 • Import / eksport do przesyłania danych do / z innych formatów, w tym obsługa ponad 40 różnych tachimetrów i odbiorników GPS. Import i eksport plików w wielu formatach, w tym DXF, DGN oraz ARC/INFO. 
 • Modelowanie sprawdza i oblicza cyfrowe modele terenu i linie nieciągłości. Generuje mapy konturowe zawierające opisy użytkowników. 
 • Objętości oblicza wartości objętości względem bazowego punktu odniesienia lub między powierzchniami. Umożliwia generowanie nowego modelu przewyższeń.
 • Wizualizacja 3D umożliwia łatwą nawigację w modelu, po którym można chodzić, latać, oglądać z orbity, powiększać i przesuwać. Wygląd modelu 3D może zostać realistycznie ulepszony i edytowany za pomocą kolorów, szrafury i nakładania obrazów.

Obsługiwane urządzenia 
LISCAD przetwarza dane pomiarowe z różnych urządzeń geodezyjnych, w tym:

 • Tachimetry Leica Geosystems
 • Leica MultiStation
 • Odbiorniki GNSS Leica Geosystems
 • Urządzenia innych producentów

Pakiety oprogramowania 
LISCAD może zostać wyposażony w dowolny z dostępnych modułów. Najbardziej ekonomicznym sposobem zakupu LISCAD to oprogramowanie z wybranymi pakietami:

 • LISCAD Lite: Przygotowanie danych terenowych do eksportu do systemu CAD
 • LISCAD Standard: Umożliwia obliczenia, import / eksport, wyrównanie i transformacje
 • LISCAD Professional: Umożliwia obliczenia, import / eksport, wyrównanie, transformacje, obsługę obrazów podkładowych, modelowanie, objętości, projekty inżynieryjne i profile
 • LISCAD Education Network: Zawiera wszystkie moduły i działa w sieci do 10 komputerów jednocześnie (tylko dla instytucji edukacyjnych)
Aktualizacje: Możliwe są aktualizacje z dowolnej, poprzedniej wersji

Więcej informacji na temat LISCAD, w tym danych technicznych, pakietów, aktualizacji i pobrania 14 dniowej wersji testowej, szukaj na stronie głównej LISCAD.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.