Operator sensorów lotniczych

North West Group (Leica) to wiodąca firma geomatyczna specjalizująca się w gromadzeniu i przetwarzaniu danych lotniczych. Obecnie szukamy pełnej energii, zmotywowanej osoby, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, która dołączyłaby do naszej zespołu jako operator czujnika lotniczego.  Operatorzy czujników to członkowie załóg samolotów North West, ściśle współpracujący z pilotem nad planowaniem i realizacją każdej misji fotograficznej w przestworzach. Zarówno operatorzy czujników, jak i piloci muszą być w stanie pracować niezależnie i jako zespół podczas misji lotniczej.

Zazwyczaj operator czujnika jest absolwentem uniwersytetu lub szkoły technicznej i dobrze rozumie i posiada wiedzę w zakresie elektroniki i obsługi komputerów.

Codzienne obowiązki operatora czujnika podsumowano poniżej:

 • Ocena warunków pogodowych i określenie, gdzie i czy w ogóle samolot może lecieć w danym dniu.
 • Jeśli pogoda jest sprzyjająca, praca z pilotem nad planem lotu w danym dniu.
 • Ustawienie i/lub uruchomienie sprzętu stacji bazowej na lot w danym dniu.
 • Uruchomienie czujnika po uruchomieniu silników i zapewnienie, że systemy są gotowe do pracy.
 • Uzupełnienie zapisu misji.
 • Koordynacja porządku zaplanowanej pracy z pilotem i ATC.
 • Monitorowanie efektywności czujnika podczas misji i podejmowanie decyzji związanych z pogodą/ponownym lotem.
 • Po lądowaniu - wyłączenie czujnika i przeniesienie danych z czujnika na urządzenie przechowywania danych w celu wysłania do biura.
 • Prosimy zauważyć, że loty mogą trwać do 7 godzin.
 • Wyłączenie czujnika i zakończenie zapisu lotu.
 • Wyłączenie stacji bazowej i przeniesienie danych ze stacji bazowej na urządzenie przechowywania danych w celu wysłania do biura.
 • Wysłanie danych do biura wraz z właściwą dokumentacją.
 • Ładowanie danych na stronę internetową firmy i ładowanie plików na dany dzień.

Procedura ta powtarza się codziennie aż do ukończenia pracy lub do wystąpienia sytuacji, w której konieczne jest pozostawanie samolotu na ziemi z przyczyn pogodowych. W przypadku, gdy operatorzy mieszkają w Kanadzie, mogą mieć obowiązek podróżowania środkiem lokomocji innym niż samolot (zazwyczaj są to ciężarówki), by zapewnić, że stacje bazowe są odpowiednio ustawione.

Operatorzy czujników mogą mieć obowiązek pomocy przy instalowaniu i demontowaniu czujnika w celu naprawy lub przeniesienia go z jednego samolotu do innego.

Operatorzy czujnika muszą pracować zarówno w Kanadzie, jak i w Stanach Zjednoczonych, muszą także odbywać międzynarodowe podróże zamorskie w celach służbowych dla North West. Operator czujnika pracuje ok. 5 tygodni w terenie, po czym następuje 5 tygodni wolnych.

Aplikuj tutaj

Studium przypadku

Dowiedz się jak klienci z całego świata wykorzystują nasze różnorodne rozwiązania, aby kształtować świat.
Dowiedz się jak klienci z całego świata wykorzystują nasze różnorodne rozwiązania, aby kształtować świat.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.