Walka z czasem i pływami podczas skanowania w 3D 5-hektarowego przybrzeżnego placu budowy

Studium przypadku

Autor: Hazlinda Mohd Nuron

W 2018 roku rozpoczęto budowę portu Hyosung Vina Chemicals w prowincji Ba Ria-VungTau, w południowym Wietnamie. Dzięki współpracy między rządem wietnamskim a południowokoreańskim konglomeratem przemysłowym Hyosung Corporation, nowy port stał się częścią kompleksu chemicznego Hyosung. Po ukończeniu budowy, kompleks chemiczny Hyosung będzie obejmował zakład odwodornienia propanu (PDH), zakład polipropylenu (PP), zbiornik do przechowywania skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) oraz magazyn LPG i produktów petrochemicznych w strefie przemysłowej Cai Mep w Ba Ria-Vung Tau, położony w pobliżu miasta Ho Chi Minh.

Jednym z ostatnich zadań w ramach projektu była budowa portowego nabrzeża LPG. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w zakresie infrastruktury morskiej, wodnej i transportowej, firma Portcoast jest wiodącym konsultantem w Wietnamie w zakresie pomiarów w portach i na wybrzeżach. Spółka była zaangażowana w wykonanie mapowania 3D na potrzeby pomiarów topograficznych, modelu powykonawczego nabrzeża LPG i budynków oraz opracowanie raportu na temat kontroli umocnienia zabezpieczającego nabrzeże.

Pomiary topograficzne objęły obszar ponad 5 hektarów - a ponieważ większość obszaru znajduje się pod wodą, poziom specjalistycznej wiedzy i doświadczenia Portcoast był niezbędny do pozyskania danych na tych trudno dostępnych obszarach. Aby spotęgować problemy związane z niedostępnością obiektów - niektóre obszary kompleksu były nadal w budowie, inne były już w eksploatacji.Dr Hoang Hiep, lider zespołu Portcoast zajmującego się projektem, skomentował: „Głównym wyzwaniem podczas skanowania całego portu był wybór stanowisk w kompleksie, w którym panował znaczny ruch i gdzie zakłócenia wynikające z trwających prac budowlanych mogły zagrozić wymaganej stabilności skanera, która jest niezbędna do precyzyjnego skanowania.”

Aby zmniejszyć trudności związane z pracą w tym destrukcyjnym środowisku o dużym natężeniu ruchu, firma Portcoast zdecydowała się przeprowadzić skanowanie z miejsc położonych nad drogą wewnętrzną.

Dr Hoang Hiep z Portcoast wyjaśnił: „Praca z dużej wysokości nad terenem wymagała skanera, który mógłby zapewnić wysoki poziom precyzji w długim mierzalnym zakresie. Skaner Leica ScanStation P50 zapewniał dokładność do 3 mm, dzięki czemu mogliśmy objąć cały obszar skanowania i wykonać zlecenie z wymaganą precyzją. ”

Podczas gdy ScanStation P50 był używany do skanowania ze szczytu mostu, pod mostem zespół użył specjalnie zmodyfikowanego sprzętu, takiego jak niestandardowe dźwigi, aby zainstalować Leica RTC360 i Leica BLK360 w celu pomiaru i rejestracji bardzo szczegółowych danych w kompleksie, na wąskich i niedostępnych obszarach, takich jak zbiorniki cieczy, systemy rurociągów, most dojazdowy i morskie ramię załadowcze.


Czas to pieniądz.Szacuje się, że sam projekt budowlany, mogący potencjalnie przynieść znaczne korzyści gospodarcze dla regionu, przyczynił się w trakcie jego realizacji do utworzenia miejsc pracy dla około 2000 pracowników. Po zakończeniu budowy, port wpłaci rocznie około 80 mln USD do budżetu państwa, tak więc konieczne było zapewnienie jak najszybszego pełnego funkcjonowania portu. Szybkość była zatem kluczowym czynnikiem przy doborze sprzętu przez Portcoast i szkoleniu zespołu w zakresie obsługi tego sprzętu.

„Nie tylko czas szkolenia zespołu został skrócony o prawie połowę dzięki współpracy z zespołem Leica Geosystems, także duża szybkość grodzenia danych sprzętem Leica przyczyniła się do znaczącego skrócenia czasu pomiaru. W takim projekcie, pomiary topograficzne umocnienia brzegowego zajmowały zwykle około 12 godzin przy siatce pomiarowej 20 m na stanowisko. Natomiast można skrócić ten czas do 3 godzin w przypadku korzystania ze skanera ScanStation P50. Przyspieszenie tego procesu zmniejszyło również nasze ryzyko operacyjne i ilość pracowników potrzebnych do wykonania tej pracy” - wyjaśnił dr Hoang Hiep.


Poprawa współpracy między zespołem pracującym w terenie i zespołem w biurem analizującym daneAby zeskanować port, firma Portcoast musiała połączyć tysiące punktów i złączyć dane z różnych urządzeń, takich jak tachimetry, odbiorniki GNSS i skanery laserowe - co zwykle okazywało się bardzo złożonym i czasochłonnym procesem. Sprawna integracja sprzętu i rozwiązań programowych Leica Geosystems oznaczała, że dane można było łatwo przekazywać między zespołem przetwarzającym dane i zespołem terenowym.

Pracując przy podobnych projektach w Azji Południowo-Wschodniej, Pakistanie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, firma Portcoast była szczególnie świadoma znaczenia szybkiego przesyłania danych w krajach tropikalnych. Szybko zmieniające się warunki pogodowe wymagają szybkiego transferu danych pomiędzy zespołami pracującymi w terenie i w biurze w celu weryfikacji danych i zapobiegania ich utracie. Po skopiowaniu chmur punktów ze sprzętu geodezyjnego, pracownicy firmy Portcoast użyli do przetwarzania danych oprogramowania Leica Cyclone, Leica Cyclone 3DR i Leica Infinity.

„Duża szybkość i dokładność pozyskiwania danych w terenie pomogła uniknąć opóźnień podczas opracowania danych w biurze, ponieważ oprogramowanie pomagało nam sprawdzać punkty za każdym razem, gdy było to konieczne. Dzięki Infinity i ConX można łatwo przesyłać dane między terenem a biurem w ciągu 1 minuty” - dodał dr Hoang Hiep.

„Mapa wynikowa wyprodukowana przez Cyclone to bardzo dokładny model, który możemy wykorzystać do wygenerowania modelu 3D i systemu VR. Używając Cyclone 3DR, możemy następnie udoskonalić model, aby zapewnić wysoki poziom dokładności i widoczności.”

Pozyskując chmury punktów w różnym czasie i używając aplikacji Leica CloudWorx dla Revit do przekształcenia ich w rysunki powykonawcze, margines (kwestia milimetrów) dla osiadania lub przemieszczania stojaków rurowych można było oszacować z najwyższą precyzją.


Rysunki powykonawcze i BIM będą wspierać zarządzanie obiektami portowymi, zapewniając odniesienie do raportu z kontroli i umożliwiając firmie Hyosung planowanie i modelowanie przyszłych zmian oraz remontów portu przy użyciu modelu cyfrowego.

Praca, której wykonanie zajęło zespołowi siedmiu inżynierów zaledwie kilka tygodni, znacznie ograniczy ilość wizyt na miejscu wymaganych do przyszłych prac konserwacyjnych i może zostać wykorzystana do usprawnienia i ochrony działania portu w nadchodzących dziesięcioleciach.

„Kiedy podjęliśmy się tego projektu, tylko połowa zespołu miała jakiekolwiek wcześniejsze doświadczenie z tym sprzętem geodezyjnym. Zwiększona efektywność integracji produktów Leica Geosystems pozwoliła zaoszczędzić sporo czasu, a teraz cały zespół chętnie korzysta z urządzeń geodezyjnych Leica Geosystems regularnie,”- podsumował dr Hoang Hiep.

Czekamy na Ciebie

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.

Opracowanie cyfrowej dokumentacji portu Hyosung Vina Chemicals

Dowiedz się, jak firma Portcoast wykorzystał rozwiązania do skanowania laserowego 3D w celu opracowania wizualizacji portu Hyosung Vina Chemicals.

Opracowanie cyfrowej dokumentacji portu Hyosung Vina Chemicals

Dowiedz się, jak firma Portcoast wykorzystał rozwiązania do skanowania laserowego 3D w celu opracowania wizualizacji portu Hyosung Vina Chemicals.

Cyfrowa dokumentacja Port Phu My

Dowiedz się, jak firma Portcoast dostarcza precyzyjną dokumentację Port Phu My za pomocą skanowania laserowego 3D.

Cyfrowa dokumentacja Port Phu My

Dowiedz się, jak firma Portcoast dostarcza precyzyjną dokumentację Port Phu My za pomocą skanowania laserowego 3D.

Przykłady wdrożeń

Przeczytaj, jak klienci z całego świata wprowadzają w życie nasze różnorodne rozwiązania, aby kształtować inteligentne zmiany.
Przeczytaj, jak klienci z całego świata wprowadzają w życie nasze różnorodne rozwiązania, aby kształtować inteligentne zmiany.