LiDAR batymetryczny i topograficzny Leica Chiroptera 4X

Wydajny LiDAR umożliwiający bezproblemowe wykonywanie pomiarów z lądu nad wodę z gęstością punktów 4X

LiDAR batymetryczny i topograficzny Leica Chiroptera II

Znaczący wzrost wydajności
Dzięki linii produktów batymetrycznych 4X, Leica Geosystems wprowadza innowacyjną technologię wysokiej rozdzielczości, zwiększając gęstość punktów o czynnik 4 w porównaniu do poprzednich wersji. Leica Chiroptera 4X oferuje bezkonkurencyjną batymetryczną gęstość punktową i głębokość penetracji z jednakową dokładnością, taką samą nad czystą i mętną wodą. Sensor oferuje wzrost wydajności o ponad 50%.

Najskuteczniejszy system pomiarów wybrzeży
Leica Chiroptera 4X to ekonomiczny i nowatorski system LiDAR, który jednocześnie rejestruje 140 000 punktów na sekundę w kanale batymetrycznym (pełna fala) i 500 000 punktów na sekundę w kanale topograficznym, dzięki czemu jest doskonałym narzędziem do płynnych pomiarów wybrzeża i lądu.

System koncentruje się na obsłudze rosnącej ilości danych o wysokiej dokładności w celu monitorowania środowiska oraz pomiarów płytkich wód o głębokości do 25 m. Linia brzegowa jest skanowana płynnie, a system jest wyposażony w średnioformatową kamerę Leica RCD30 o rozdzielczości 80 megapikseli do generowania chmur punktów RGB.

Wyniki o dużej dokładności w krótszym czasie

  • Płynne przejście z lądu nad wodę dzięki sensorowi LiDAR, który umożliwia pozyskiwanie danych o przebiegu falowym w obu kanałach
  • Wydajne pozyskiwanie danych na obszarach niebezpiecznych w celu mapowania przy użyciu sonaru wielowiązkowego
  • Najlepsza penetracja głębokiej wody w porównaniu do konkurencyjnych systemów, oferuje możliwość penetracji K•Dmax=2,7
  • Łatwa charakteryzacja lądu i dna morskiego oraz wykorzystanie danych do dokładnego monitorowania środowiska
  • Oszczędność czasu dzięki automatycznej korekcji zjawiska refrakcji wody
  • Łatwy do modernizacji batymetryczny system LiDAR HawkEye 4X do prowadzenia pomiarów wód głębokich

 

Obrazowanie obszarów przybrzeżnych


Leica Chiroptera 4X umożliwia tworzenie map zgodnie ze standardem S-44, wykrywa przeszkody dzięki pozanadirowym zobrazowaniom LiDAR i płynne gromadzi dane nad powierzchnią morza i ziemi, jednocześnie oferując maksymalną głębokość penetracji w mętnych wodach.

Mapowanie obszarów przybrzeżnych


Ten wysoce wydajny system LiDAR wspomaga monitoring procesów przybrzeżnych i erozji w celu wsparcia geologii i geomorfologii. Pomaga w klasyfikacji dna morskiego i substratu, gromadząc jednocześnie dane dotyczące współczynnika odbicia i intensywności.

Pomiary rzek i zbiorników śródlądowych


Mapowanie zasięgu powodzi, modelowanie i prognozowanie to ważne funkcje służące ochronie obszarów mieszkalnych znajdujących się w pobliżu wód śródlądowych. Leica Chiroptera 4X dostarcza dane niezbędne do obliczeń i wspiera zarządzanie oraz mapowanie katastrof.

Monitoring środowiska


Pomiary batymetryczne wspierają monitoring środowiska poprzez mapowanie i klasyfikację podwodnej roślinności i siedlisk w celu oceny akwakultury, badania ekologii morskiej i hydrodynamiki.

Mapowanie Batymetrycznymi Sensorami LiDAR: Webinar

Odkryj, jak nowa lotnicza technologia batymetryczna 4X zapewnia niezrównaną gęstość punktów i bezkonkurencyjne wyniki lotniczych pomiarów batymetrycznych.
Odkryj, jak nowa lotnicza technologia batymetryczna 4X zapewnia niezrównaną gęstość punktów i bezkonkurencyjne wyniki lotniczych pomiarów batymetrycznych.

Lotnicze Rozwiązania Batymetryczne Leica Geosystems

Batymetryczne czujniki Leica Geosystems zapewniają bezproblemową transmisję danych z wody do lądu i pokrycie dna morskiego na głębokości do 50 m.

Batymetryczne czujniki Leica Geosystems zapewniają bezproblemową transmisję danych z wody do lądu i pokrycie dna morskiego na głębokości do 50 m.

Leica LiDAR Survey Studio

Leica LiDAR Survey Studio zapewnia wysoce wydajny, zintegrowany i zautomatyzowany proces przetwarzania danych batymetrycznych LiDAR dla Leica Chiroptera 4X.

Leica LiDAR Survey Studio zapewnia wysoce wydajny, zintegrowany i zautomatyzowany proces przetwarzania danych batymetrycznych LiDAR dla Leica Chiroptera 4X.

Kontakt z Leica Geosystems w Polsce

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.