Batymetryczny sensor LiDAR Leica HawkEye 4X do wód głębokich

Najbardziej wydajny sensor do głębokich pomiarów batymetrycznych oferuje 4X gęstość punktów

Batymetryczny sensor LiDAR Leica HawkEye III do wód głębokich

Wzrost wydajności o ponad 50%
Dzięki linii produktów batymetrycznych 4X, Leica Geosystems wprowadza innowacyjną technologię wysokiej rozdzielczości, zwiększając gęstość punktów o czynnik 4 w porównaniu do poprzednich wersji. Leica HawkEye 4X oferuje bezkonkurencyjną batymetryczną gęstość punktów i głębokość penetracji do 50 metrów z jednakową dokładnością, taką samą nad czystą i mętną wodą. Sensor oferuje wzrost wydajności o ponad 50%.

Najbardziej kompetentne rozwiązanie do batymetrii głębokich wód
Ten flagowy system rozszerza możliwości Leica Chiroptera 4X, zapewniając lepsze możliwości podczas pomiarów prowadzonych na głębokich wodach. Czy obecnie posiadasz Leica Chiroptera 4X, ale musisz rozszerzyć ofertę o pomiary na głębokich wodach? Po prostu dodaj HawkEye 4X do pomiaru wód głębokich.

Z brzegu do głębokich wód

  • Do 40 000 punktów na sekundę na głębokim kanale batymetrycznym. Pozyskiwanie danych o dużej dokładności i gęstości podczas pomiarów wód do głębokości 50 m
  • Do 140 000 punktów na sekundę na płytkim kanale batymetrycznym. Optymalizowanie mapowania wybrzeży i pomiarów wód do 25 metrów głębokości.
  • Do 500 000 punktów na sekundę na kanale topograficznym. Gromadzenie danych z wymaganą szczegółowością i rozdzielczością w topograficznych zastosowaniach LiDAR

 

Pozanadirowe zdjęcia LiDAR


System wykorzystuje unikalną technologię zdjęć pozanadirowych LiDAR, która oświetla obiekty pod wieloma kątami, minimalizując zacienienia w danych. LiDAR z technologią zdjęć pozanadirowych jest również lepszy do wykrywania obiektów na lądzie i w wodzie. Leica HawkEye 4X  jest prostym w obsłudze sensorem zoptymalizowanym pod kątem najbardziej wymagających zadań.

Wody terytorialne i mapy morskie


Duża rozdzielczość i dokładność sprawiają, że Leica HawkEye 4X jest doskonałym narzędziem do mapowania, planowania, utrzymywania krajowych zbiorników wodnych i regionów przybrzeżnych oraz zarządzania nimi. Typowe zastosowania to mapowanie wybrzeży i stref przybrzeżnych oraz charakterystyka i mapowanie przed pracami budowlanymi.

Zmiany klimatu i ochrona środowiska


Skutki globalnego ocieplenia silnie wpływają na regiony przybrzeżne, co sprawia, że lotnicze skanowanie laserowe staje się coraz ważniejsze dla monitorowania środowiska. Leica HawkEye 4X to ekonomiczne rozwiązanie do mapowania środowiska na dużych obszarach, umożliwiające symulację powodzi i wykrywanie zmian.

Szybka i automatyczna praca


Oprogramowanie Leica LiDAR Survey Studio oferuje automatyczną kalibrację, rejestrację i korekcję refrakcji, pełne przetwarzanie fal, kontrolę jakości i eksport danych. Zarządzaj projektami, analizuj dane, wykrywaj zachodzenie wodny oraz lądu z maksymalną wydajnością i przeglądaj chmury punktów w standardowych formatach.

Mapowanie Batymetrycznymi Sensorami LiDAR: Webinar

Odkryj, jak nowa lotnicza technologia batymetryczna 4X zapewnia niezrównaną gęstość punktów i bezkonkurencyjne wyniki lotniczych pomiarów batymetrycznych.
Odkryj, jak nowa lotnicza technologia batymetryczna 4X zapewnia niezrównaną gęstość punktów i bezkonkurencyjne wyniki lotniczych pomiarów batymetrycznych.

Lotnicze Rozwiązania Batymetryczne Leica Geosystems

Batymetryczne czujniki Leica Geosystems zapewniają bezproblemową transmisję danych z wody do lądu i pokrycie dna morskiego na głębokości do 50 m.

Batymetryczne czujniki Leica Geosystems zapewniają bezproblemową transmisję danych z wody do lądu i pokrycie dna morskiego na głębokości do 50 m.

Leica LiDAR Survey Studio

Leica LiDAR Survey Studio zapewnia wysoce wydajny, zintegrowany i zautomatyzowany proces przetwarzania danych batymetrycznych LiDAR dla Leica Chiroptera 4X.

Leica LiDAR Survey Studio zapewnia wysoce wydajny, zintegrowany i zautomatyzowany proces przetwarzania danych batymetrycznych LiDAR dla Leica Chiroptera 4X.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.