Hybrydowy sensor lotniczy Leica CityMapper

Sensor do wykonywania zdjęć ukośnych wyposażony w LiDAR, przeznaczony do mapowania obszarów miejskich i zastosowań związanych z koncepcją inteligentnego miasta

Hybrydowy sensor lotniczy CityMapper firmy Leica Geosystems

Leica CityMapper to pierwszy na świecie sensor lotniczy łączący możliwość wykonywania zdjęć ukośnych i nadirowych z systemem LiDAR w jednym urządzeniu. Urządzenie łączy w sobie najlepsze cechy obu technologii, stanowiąc idealne rozwiązanie do mapowania obszarów miejskich. W połączeniu z oprogramowaniem do wydajnej obróbki danych Leica HxMap stanowi kompleksowe rozwiązanie do mapowania obszarów miejskich — Leica RealCity.

Większa ilość danych
Teraz jeden sensor jest w stanie zgromadzić wszystkie dane potrzebne do wykonania zlecenia i umożliwia tworzenie niezwykle szczegółowej geoprzestrzennej warstwy bazowej — SmartBase. Możliwe jest przetwarzanie zdjęć ukośnych i nadirowych, danych z systemu LiDAR, a także produktów ubocznych, od ortofotomap i skośnych kątów po chmury punktów i modele trójwymiarowe.

Szybsze przetwarzanie
HxMap jest oprogramowaniem do wydajnej obróbki danych z sensorów lotniczych, oferującym najszybszą transmisję danych na rynku. Dane zgromadzone przez sensor CityMapper są przetwarzane za pośrednictwem jednego intuicyjnego interfejsu, a warstwa bazowa SmartBase jest tworzona za przyciśnięciem jednego przycisku. HxMap jest oprogramowaniem modułowym, skalowanym i możliwym do uaktualnienia, które umożliwia przetwarzanie danych pochodzących z największych miast.

Inteligentna praca
Dzięki połączeniu sensora CityMapper z oprogramowaniem HxMap rozwiązanie RealCity stanowi podstawę do podejmowania mądrych decyzji w szybko zmieniającym się miejskim otoczeniu. Jest najszybszym i najskuteczniejszym sposobem na tworzenie wszystkich geoprzestrzennych warstw informacyjnych. Warstwa SmartBase składa się z bieżących i bardzo dokładnych obrazów dwuwymiarowych i modeli trójwymiarowych, wygenerowanych z jednocześnie zgromadzonych danych.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać wersję demonstracyjną.

 

Webinar Leica RealCity

Mapowanie miejskie stało się łatwe dzięki technologii czujników lotniczych nowej generacji.

Leica RealCity

Technologia czujników połączona z wydajnym procesem przetwarzania danych w celu generowania warstw danych geoprzestrzennych dla inteligentnych miast.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.