Hybrydowy sensor lotniczy Leica CityMapper

Sensor do wykonywania zdjęć ukośnych wyposażony w LiDAR, przeznaczony do mapowania obszarów miejskich i zastosowań związanych z koncepcją inteligentnego miasta

Hybrydowy sensor lotniczy CityMapper firmy Leica Geosystems

Leica CityMapper to pierwszy na świecie sensor lotniczy łączący możliwość wykonywania zdjęć ukośnych i nadirowych z systemem LiDAR w jednym urządzeniu. Urządzenie łączy w sobie najlepsze cechy obu technologii, stanowiąc idealne rozwiązanie do mapowania obszarów miejskich. W połączeniu z oprogramowaniem do wydajnej obróbki danych Leica HxMap stanowi kompleksowe rozwiązanie do mapowania obszarów miejskich — Leica RealCity.

Większa ilość danych
Teraz jeden sensor jest w stanie zgromadzić wszystkie dane potrzebne do wykonania zlecenia i umożliwia tworzenie niezwykle szczegółowej geoprzestrzennej warstwy bazowej — SmartBase. Możliwe jest przetwarzanie zdjęć ukośnych i nadirowych, danych z systemu LiDAR, a także produktów ubocznych, od ortofotomap i skośnych kątów po chmury punktów i modele trójwymiarowe.

Szybsze przetwarzanie
HxMap jest oprogramowaniem do wydajnej obróbki danych z sensorów lotniczych, oferującym najszybszą transmisję danych na rynku. Dane zgromadzone przez sensor CityMapper są przetwarzane za pośrednictwem jednego intuicyjnego interfejsu, a warstwa bazowa SmartBase jest tworzona za przyciśnięciem jednego przycisku. HxMap jest oprogramowaniem modułowym, skalowanym i możliwym do uaktualnienia, które umożliwia przetwarzanie danych pochodzących z największych miast.

Inteligentna praca
Dzięki połączeniu sensora CityMapper z oprogramowaniem HxMap rozwiązanie RealCity stanowi podstawę do podejmowania mądrych decyzji w szybko zmieniającym się miejskim otoczeniu. Jest najszybszym i najskuteczniejszym sposobem na tworzenie wszystkich geoprzestrzennych warstw informacyjnych. Warstwa SmartBase składa się z bieżących i bardzo dokładnych obrazów dwuwymiarowych i modeli trójwymiarowych, wygenerowanych z jednocześnie zgromadzonych danych.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać wersję demonstracyjną.

 

Leica Xpro

Oprogramowanie

Oprogramowania do sensorów lotniczych

Webinar Leica RealCity

Mapowanie miejskie stało się łatwe dzięki technologii czujników lotniczych nowej generacji.

Leica RealCity

Technologia czujników połączona z wydajnym procesem przetwarzania danych w celu generowania warstw danych geoprzestrzennych dla inteligentnych miast.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.