Stabilizowana żyroskopowo podstawa sensora Leica PAV100

Precyzyjna stabilizacja sensora lotniczego dowolnego systemu w dowolnych warunkach podczas lotu

Leica PAV 100

Precyzyjna stabilizacja sensora podczas ekspozycji jest niezbędna, aby uzyskać dane wysokiej jakości niezależnie od typu sensora. Nowa podstawa Leica PAV100 i PAV100 HP (o dużej wydajności) stabilizuje sensor w pozycji pionowej i w pełni kompensuje wszelkie ruchy statku powietrznego w czasie aktywnej ekspozycji. Seria produktów PAV100 zapewnia również automatyczną kontrolę znoszenia i kompensację przechylenia i pochylenia przy wykorzystaniu precyzyjnych danych IMU. Unikalna technologia Adaptive Control pozwala zoptymalizować działanie podstawy dla każdego sensora ważącego od 5 do 100 kg, co znacznie zwiększa skuteczność stabilizacji.

Stabilizowana żyroskopowo podstawa Leica PAV100 jest kompatybilna z sensorami lotniczymi firmy Leica Geosystems. Dzięki zunifikowanemu sposobowi montażu użytkownik może szybko wymienić sensor na inny. To znacznie redukuje koszty i upraszcza obsługę.

Podstawa Leica PAV100 HP została przeznaczona do użytkowania z sensorem Leica ADS100, a połączenie to podwaja skuteczność stabilizacji. PAV100 jest zalecaną podstawą do sensorów Leica DMC, RCD, ADS80, DragonEye oraz Chiroptera. Dla sensorów z serii Leica CityMapper oraz ALS wykorzystuje się wzmocnioną wersję podstawy PAV100.

Wskaźniki skuteczności:

Oszczędność pieniędzy

  • Bardziej efektywne naloty zdjęciowe
  • Mniejszy stres dla załogi statku powietrznego
  • Mniejsza liczba przelotów dzięki perfekcyjnej kompensacji znoszenia i dokładnemu nakładaniu wzdłużnemu

Najlepsza stabilizacja

  • Automatyczna korekcja ruchu obrotowego
  • Perfekcyjne fotografie pionowe o doskonałej jakości obrazu
  • Automatyczna konfiguracja znoszenia
  • Duży zakres stabilizacji

Dowolne warunki podczas lotu

  • Kompensacja szybkiego ruchu obrotowego o dużym zakresie, potrzebna podczas turbulencji
  • Stabilizacja o dużej dokładności, potrzebna podczas przelotów bez turbulencji
  • Działanie w różnych warunkach otoczenia

Oprogramowanie

Oprogramowania do sensorów lotniczych
Oprogramowania do sensorów lotniczych

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.