Leica HxMap 3D Modeller

Moduł do modelowania miast 3D zapewniający wydajną obróbkę danych w oprogramowaniu Leica HxMap

Oprogramowanie do systemów lotniczych Leica Geosystems - Leica tridicon CityModeller

Oprogramowanie Leica HxMap 3D Modeller zostało opracowane, aby spełniać najbardziej zaawansowane potrzeby związane z tworzeniem modeli miast w 3D. Składa się z czterech elementów:

 • HxMap CityModeller
 • HxMap TextureMapper
 • HxMap 3D Editor
 • HxMap Building Finder

Leica HxMap CityModeller – generowanie automatyczne
Komponent CityModeller umożliwia automatyczne generowanie modeli miast w 3D na podstawie obrysów budynków i stereoskopowych zdjęć lotniczych oraz/lub chmur punktów. Dane źródłowe mogą być łączone i można im nadawać priorytet.

Chmury punktów oparte na algorytmie Semi Global Matching są obliczane w obszarze zajmowanym przez budynek na podstawie stereoskopowych zdjęć lotniczych. Oprócz istniejących obrysów budynków, przy wykorzystaniu danych chmury punktów generowane są także różne typy dachów oraz kombinacje obrysu i dachu. Ostatecznie modele budynków 3D są łączone z numerycznym modelem terenu (DTM).

Leica HxMap TextureMapper – automatyczne teksturowanie powierzchni dachów i ścian
Komponent TextureMapper automatycznie generuje tekstury dla powierzchni dachów i ścian. Właściwymi źródłami obrazów są zdjęcia lotnicze po georeferencji (nadirowe i nienadirowe) oraz zdjęcia cyfrowe po georeferencji wykonane z poziomu gruntu.

W procesie generowania tekstur uwzględnia się okluzję i kąt padania. Do opracowania tekstury fasady budynku wykorzystywane jest najbardziej odpowiednie zdjęcie lub, w razie konieczności, kilka zdjęć.

Leica HxMap 3D Editor - fotogrametryczna stacja robocza
Komponent 3D Editor stanowi kompletną fotogrametryczną stację roboczą do fotogrametrii stereoskopowych zdjęć lotniczych. Modelowanie 3D budynków jest wspomagane przez tworzenie obiektów pierwotnych, co upraszcza tworzenie modeli. Istniejące modele budynków można udoskonalić dodając szczegóły takie jak mansardy, kominy i inne elementy dachowe. Bezpośrednie wyświetlanie w oknie widoku 3D umożliwia kontrolowanie modelu z wszystkich perspektyw. Automatyczne łączenie z obrazami DTM uzupełnia model 3D.

Edytor 3D obsługuje wszystkie popularne formaty plików obrazu. Specyficzne dla konkretnych projektów pliki konfiguracyjne i użycie okularów migawkowych do analizy stereoskopowej ułatwiają edycję.

Edytor 3D umożliwia integrację istniejących plików Shape i DXF oraz eksport do formatów takich jak: DXF, VRML, ESRI SHP, multi patch, CityGML, KML / KMZ, OBJ.

Komponent oprogramowania może zostać wykorzystany jako stereoskopowa stacja robocza, jeśli jest zainstalowany na odpowiednim komputerze z kartą graficzną i monitorem przystosowanym do obróbki zdjęć stereoskopowych. Bez komputera przystosowanego do stereoskopii możliwe jest wykorzystywanie trybu mono.

Leica HxMap BuildingFinder - automatyczna rekonstrukcja i rozpoznanie obiektów
Podczas wykorzystania zdjęć lotniczych lub danych z lotniczego systemu LiDAR, interakcja między kompatybilnymi modułami oprogramowania gwarantuje automatyczny przepływ pracy od pozyskiwania obrazów/danych LiDAR, przez generowanie chmur punktów 3D o dużej gęstości, aż po wykonanie kompletnego modelu 3D miasta. Każdy obiekt jest przyporządkowany do własnego opisu semantycznego. Dlatego też każdy obiekt w takim modelu miasta może być indywidualnie wybierany, administrowany i przetwarzany:

 • Korzystanie z obrysów budynków nie jest konieczne.
 • W pełni automatyczne rozpoznawanie obiektów budowlanych w chmurach punktów 3D
 • Wykorzystanie informacji NIR do klasyfikacji roślinności (jeśli to możliwe)
 • Generowanie geometrii budynku z segmentów ścian i dachów
 • Semantyczny opis budynków i ich części
 • W pełni edytowalne obiekty budowlane 3D
 • Opcjonalne, w pełni automatyczne fotorealistyczne teksturowanie obiektów za pomocą narzędzia HxMap TextureMapper
 • Możliwość eksportowania plików w formatach: CityGML, Shape, OBJ, VRML, Collada, KML/KMZ, Personal-GDB

Webinar Leica RealCity

Mapowanie miejskie stało się łatwe dzięki technologii czujników lotniczych nowej generacji.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.