Leica HxMap 3D Modeller Basic

Moduł do modelowania miast 3D zapewniający wydajną obróbkę danych oprogramowania Leica HxMap

Oprogramowanie do systemów lotniczych Leica Geosystems — Leica tridicon CityModeller

Moduł oprogramowania Leica HxMap 3D Modeller Basic został opracowany, aby spełniać podstawowe potrzeby związane z tworzeniem modeli miast 3D. Składa się z trzech komponentów:

 • HxMap CityModeller
 • HxMap TextureMapper
 • HxMap 3D Editor
 • HxMap Building Finder

Leica HxMap CityModeller — automatyczne generowanie

Komponent CityModeller umożliwia automatyczne generowanie modeli miast 3D z obrysów budynków i stereoskopowych zdjęć lotniczych oraz/lub danych chmury punktów. Dane źródłowe mogą być łączone i można im nadawać priorytet.

Chmury punktów oparte na algorytmie Semi Global Matching są obliczane w obszarze zajmowanym przez budynek na podstawie stereoskopowych zdjęć lotniczych. Oprócz istniejących obrysów budynków, przy wykorzystaniu danych chmury punktów generowane są także różne typy dachów oraz kombinacje obrysu i dachu. Ostatecznie modele budynków 3D są łączone z numerycznym modelem terenu (DTM).

Leica HxMap TextureMapper — automatyczne teksturowanie powierzchni dachów i ścian
Komponent TextureMapper automatycznie generuje tekstury dla powierzchni dachów i ścian. Właściwymi źródłami obrazów są zdjęcia lotnicze po georeferencji (nadirowe i nienadirowe) oraz zdjęcia cyfrowe po georeferencji wykonane z poziomu gruntu.

W procesie generowania tekstur uwzględnia się okluzję i kąt padania. Do stworzenia tekstury fasady budynku wykorzystywane jest najbardziej odpowiednie zdjęcie lub, w razie konieczności, kilka zdjęć.

Leica HxMap 3D Editor — fotogrametryczna stacja robocza
Komponent 3D Editor stanowi kompletną fotogrametryczną stację roboczą do fotogrametrii stereoskopowych zdjęć lotniczych. Modelowanie 3D budynków jest wspomagane przez tworzenie obiektów pierwotnych, co upraszcza tworzenie modeli. Istniejące modele budynków można udoskonalić, dodając szczegóły, takie jak mansardy, kominy i inne elementy dachowe. Bezpośrednie wyświetlanie w oknie widoku 3D umożliwia kontrolowanie modelu z wszystkich perspektyw. Automatyczne łączenie z obrazami DTM uzupełnia model 3D.

Edytor 3D obsługuje wszystkie popularne formaty plików obrazu. Specyficzne dla konkretnych projektów pliki konfiguracyjne i użycie okularów migawkowych do analizy stereoskopowej ułatwiają edycję.

Edytor 3D umożliwia integrację istniejących plików Shape i DXF oraz eksportowanie do formatów, takich jak: DXF, VRML, ESRI SHP, multi patch, CityGML, KML / KMZ, OBJ.

Komponent oprogramowania może zostać wykorzystany jako stereoskopowa stacja robocza, jeśli jest zainstalowany na odpowiednim komputerze z kartą graficzną i monitorem przystosowanym do obróbki zdjęć stereoskopowych. Bez komputera przystosowanego do stereoskopii możliwe jest wykorzystywanie trybu mono.

Leica HxMap BuildingFinder - Automatyczne rozpoznawanie i rekonstrukcja obiektu
Podczas korzystania z obrazów lotniczych lub pokładowego LiDAR interakcja zharmonizowanych komponentów oprogramowania zapewnia automatyczny przepływ pracy od przechwytywania obrazów / LiDAR przez chmury punktów 3D o wysokiej gęstości do ukończonego modelu 3D miasta. Każdy obiekt ma swój własny opis semantyczny. Każdy obiekt w tym modelu miasta może być indywidualnie wybrany, administrowany i przetwarzany:

 • Nie ma potrzeby stosowania footprintów budowlanych
 • W pełni automatyczne rozpoznawanie obiektów budowlanych w chmurach punktów 3D
 • Jeśli dostępne, wykorzystywanie informacji NIR dla klasyfikacji roślinności
 • Generowanie geometrii budynku z segmentowych ścian i powierzchni dachów
 • Semantyczny opis elementów budynków i całych budynków
 • Dowolnie edytowalne obiekty 3D
 • Opcjonalne, w pełni automatyczne, fotorealistyczne teksturowanie obiektów za pomocą narzędzia HxMap TextureMapper
 • Formaty eksportu: CityGML, Shape, OBJ, VRML, Collada, KML / KMZ, Personal-GDB

 

Webinar Leica RealCity

Mapowanie miejskie stało się łatwe dzięki technologii czujników lotniczych nowej generacji.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.