Leica HxMap Core LiDAR

Przetwarzanie i kalibracja chmury punktów w oprogramowaniu Leica HxMap

  Leica HxMap Core Lidar

Moduł HxMap Core LiDAR obsługuje wszystkie funkcje i narzędzia do wizualizacji LiDAR 3D, poprawy danych i kontroli dokładności danych. Chmurę punktów można wizualizować na różne sposoby, na przykład kolorystycznie według wysokości, intensywności, linii lotu, RGB, CIR, skanowania wstecz i do przodu, numeru zwrotnego lub klasy.

Dane mogą być wizualizowane w pełnym 3D i / lub w przekrojach poprzecznych dla kontroli dokładności nakładających się linii lotu i skanowania do przodu do tyłu. Narzędzia pomiarowe mierzą odległości między punktami w przekrojach poprzecznych widoku 2D i 3D. Punkty mogą być ręcznie czyszczone lub filtrowane, a klasy zgodne ze standardami LAS 1.2 i 1.4 mogą być włączane i wyłączane.

Kontrola dokładności

Do oprogramowania dołączone jest w pełni automatyczne narzędzie do kontroli dokładności. Narzędzie do automatycznej kontroli dokładności porównuje nakładanie się linii lotu (lub linie krzyżowe) w odległości od punktu do samolotu i generuje raport n/t dokładności pomiarów LiDAR zawierający kolorowy wykres KMZ, który można importować do Google Earth, oraz raport jako plik HTML zawierający wykresy LiDAR i statystyki dokładności.

Na kolorowych wykresach dotyczących dokładności, dane LiDAR są wizualizowane od zielonego przez żółty do czerwonego, gdzie zielony oznacza dużą dokładność, żółty oznacza dokładność w granicach specyfikacji, a czerwony oznacza dane niezgodne ze specyfikacją. Zakresy dla różnych kolorów mogą zostać określone przez użytkownika, przy standardowym ustawieniu na 3 cm dla zielonego, 5 cm dla żółtego i 5-10 cm dla czerwonego.

Łączenie skanów LiDAR

Ponadto moduł do obsługi chmur punktów LiDAR posiada narzędzie do rejestracji (dopasowywania, łączenia) skanów LiDAR, które zwiększa dokładność. W narzędziu do łączenia skanów LiDAR, dokładność trajektorii lotu jest zwiększona poprzez dopasowanie skanów wykonywanych do przodu / do tyłu i nakładających się linii lotu w danych LiDAR. Zwiększenie dokładności zależy od odległości do stacji bazowych GPS podczas pomiarów, ale zazwyczaj można zauważyć poprawę od 70% dla danych w zakresie 3 cm do >90% dla danych znajdujących się w zakresie 3 cm w narzędziu do kontroli dokładności skanów LiDAR po ich połączeniu.

Inne funkcje dostępne w module do obsługi chmury punktów w oprogramowaniu LiDAR HxMap Core umożliwiają pomiar gęstości punktów, narzędzia do sporządzania dziennych wykresów pokrycia i inne funkcje wykorzystywane w codziennym raportowaniu.

Kalibracja

Oprogramowanie HxMap LiDAR pozwala w pełni skalibrować system po nowej instalacji lub w razie potrzeby. Jednym kliknięciem można skalibrować kąty widzenia i szereg parametrów wewnętrznych w modelu kalibracji sensora, aby osiągnąć najwyższą dokładność. Specjalny lot kalibracyjny odbywa się zgodnie z ustaloną procedurą na dwóch różnych wysokościach.

Na podstawie tych danych, algorytm kalibracji minimalizuje odległości między punktem, a płaszczyzną między różnymi liniami lotu, automatycznie dostosowując model kalibracji sensora. Generowany jest raport zawierający parametry kalibracji i dokładność kalibracji. Kalibracja nie wykorzystuje naziemnych punktów kontrolnych, ale punkty te można dodać w celu kontroli dokładności.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać wersję demonstracyjną.

Webinar Leica RealCity

Mapowanie miejskie stało się łatwe dzięki technologii czujników lotniczych nowej generacji.
Mapowanie miejskie stało się łatwe dzięki technologii czujników lotniczych nowej generacji.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.
Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.