Leica HxMap Provider

Moduł do pozyskiwania danych i kontroli jakości danych nieprzetworzonych, umożliwiający nadanie dokładnych georeferencji i uzyskanie natychmiastowej wiedzy na temat powodzenia misji

Moduł do pozyskiwania danych i kontroli jakości danych surowych Leica HxMap Provider

Moduł Leica HxMap Provider umożliwia wykorzystanie funkcji Raw QC (kontrola jakości danych nieprzetworzonych) oraz Ingest (pozyskiwanie) znajdujących w podstawowym module oprogramowania HxMap Workflow Manager. Moduł HxMap Provider wymaga do działania zainstalowanego modułu HxMap Enabler.

Raw QC - natychmiastowa informacja zwrotna
Natychmiastowa wiedza na temat powodzenia misji jest kluczowa, niezależnie od typu sensora i zastosowania. Moduł Raw QC łączy się z pamięcią masową i przedstawia schemat misji w postaci drzewa oraz zapewnia wgląd w mapy, aby można było zweryfikować pokrycie terenu oraz jakość obrazów bez konieczności przetwarzania danych. W przypadku każdego interaktywnego użycia oprogramowania do obróbki danych Leica HxMap wymagana jest jedna licencja.

Ingest – do pracy
Dodaje georeferencje do danych surowych posiadających obliczoną trajektorię GNSS-IMU, tworzy zdjęcia lotnicze dla sensorów pulsacyjnych i przygotowuje dane do dalszych etapów procesu triangulacji, generowania produktu i modelowania miast. Dzięki modułowi Ingest możliwe jest przygotowanie i ulepszenie obrazów na podstawie określanej przez użytkownika radiometrii i korekt atmosferycznych.

Moduł jest gotowy do użytku podczas przetwarzania rozproszonego o dużej przepustowości i wymaga jednej licencji na węzeł. Standardowa konfiguracja to cztery licencje*.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać wersję demonstracyjną.

*W przypadku systemów jednogłowicowych Leica RCD30, standardowa konfiguracja to jedna licencja Ingest.

Webinar Leica RealCity

Mapowanie miejskie stało się łatwe dzięki technologii czujników lotniczych nowej generacji.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.