Leica HxMap SDK

Umożliwienie programistom tworzenia natywnych i dodatkowych aplikacji uzupełniających wydajny przepływ pracy oprogramowania HxMap

Systemy lotnicze Leica Geosystems — oprogramowanie — HxMap

Komponent Leica HxMap SDK umożliwia aplikacjom innych producentów wykorzystanie pierwotnych lub przetworzonych danych pochodzących z wszystkich obsługiwanych sensorów Hexagon. HxMap SDK ułatwia programistom tworzenie aplikacji natywnych, które wchodzą w skład platformy geoprzestrzennej Hexagon.

Zestaw programistyczny pozwala tworzyć dodatkowe aplikacje wykorzystujące podstawowe biblioteki danych geoprzestrzennych Hexagon, takich jak układy współrzędnych, modele sensorów, przetwarzanie obrazów i analiza przestrzenna. Komponent SDK jest dostarczany jako pojedynczy pakiet do pobrania, zawierający szablony tworzenia projektów, konieczne podstawowe biblioteki, przykłady kodu i szczegółową dokumentację.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać wersję demonstracyjną.

Webinar Leica RealCity

Mapowanie miejskie stało się łatwe dzięki technologii czujników lotniczych nowej generacji.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.