Rozwiązanie do mapowania obszarów miejskich Leica RealCity

Rozwiązanie do mapowania lotniczego zaprojektowane z myślą o zastosowaniach związanych z koncepcją inteligentnego miasta

Rozwiązanie do lotniczego mapowania obszarów miejskich Leica RealCity

W szybko zmieniającym się miejskim otoczeniu, szczególnie w zakresie zastosowań związanych z koncepcją inteligentnego miasta, istnieje potrzeba znajomości geoprzestrzennej warstwy bazowej, której dokładność musi być znacznie większa niż danych uzyskiwanych tradycyjnymi metodami. Należy ją też często aktualizować.

Leica RealCity jest lotniczym rozwiązaniem do tworzenia realistycznych modeli 2D i 3D, które pozwala profesjonalistom z zakresu mapowania obszarów miejskich i koncepcji inteligentnego miasta generować najbardziej wszechstronne modele miast i produkty pochodne. Łączy w sobie kamerę lotniczą do zdjęć pozanadirowych Leica RCD30 oraz skalowalne oprogramowanie Leica HxMap do obróbki danych pochodzących z wielu sensorów o najszybszej transmisji danych.

Rozwiązanie lotnicze RealCity firmy Leica Geosystems 

Tworzenie warstwy SmartBase
Oprogramowanie HxMap przekształca dane pochodzące z sensora CityMapper w najbardziej kompleksową geoprzestrzenną warstwę bazową do zastosowań związanych z koncepcją inteligentnego miasta nazywaną SmartBase. Składa się ona z najdokładniejszych obrazów 2D i trójwymiarowych modeli miasta, wygenerowanych z jednocześnie pozyskanych danych.

Podejmuj decyzje na podstawie danych
Rozwiązanie RealCity zapewnia najskuteczniejszy sposób generowania informacji geoprzestrzennych w szybko zmieniających się środowiskach miejskich, stanowiących kompleksową podstawę do podejmowania dobrych decyzji i bardziej efektywnej pracy.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać wersję demonstracyjną.

 

Webinar Leica RealCity

Mapowanie miejskie stało się łatwe dzięki technologii czujników lotniczych nowej generacji.

Leica RealCity

Technologia czujników połączona z wydajnym procesem przetwarzania danych w celu generowania warstw danych geoprzestrzennych dla inteligentnych miast.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.