Leica RealTerrain - rozwiązanie do mapowania z użyciem sensorem LiDAR

Łączy technologię LiDAR pojedynczego fotonu oraz pracę w trybie liniowym z najszybszym oprogramowaniem do obróbki danych, co gwarantuje największą wydajność mapowania

Leica RealTerrain - rozwiązanie do mapowania dużych obszarów z użyciem technologii LiDAR

RealTerrain to efektywny i elastyczny sensor LIDAR do skanowania obszarów , który oferuje pozyskiwanie dokładnych danych za pomocą dwóch różnych, ale wyróżniających się technologii. Obie technologie korzystają z Leica HxMap, wydajnego, wielosensorowego post-processingu, który skraca czas dostarczania danych.

Aby zapewnić najwyższą elastyczność w różnych zastosowaniach i dostarczać najwyższej jakości dane, RealTerrain jest używany z sensorem LiDAR Leica TerrainMapper-2 działającym w trybie liniowym. Ta kombinacja jest najbardziej odpowiednia do realizacji regionalnych projektów mapowania obejmujących wąskie korytarze, do zastosowań na dużych wysokościach w zróżnicowanych i zmieniających się środowiskach.

RealTerrain zapewnia najwyższą wydajność w projektach mapowania LiDAR na dużych obszarach, przy najniższym koszcie na punkt i oferuje do 10 razy większą wydajność w przypadku wykorzystania technologii pojedynczego fotonu LiDAR (SPL) w Leica SPL100. Ta konfiguracja działa najlepiej w przypadku mapowania powierzchni krajów i regionów, planowania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi, zarządzania kryzysowego i inwentaryzacji lasów.

  • TerrainMapper-2 to najnowsza generacja sensorów LiDAR działających w trybie liniowym na wysokości lotu od 300 do 5500 m, oferuje niespotykaną dokładność i niezrównaną gęstość punktów.
  • Sensor SPL100 rejestruje 6 milionów punktów na sekundę wykorzystując 100 wiązek laserowych. Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki niemal 10-krotnie większej wydajności w porównaniu do konwencjonalnych systemów wykorzystujących technologię LiDAR.
  • HxMap udostępnia prosty interfejs użytkownika,który pozwala pozyskiwać, przetwarzać i wizualizować  dane LIDAR i obrazowania szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Te dokładne informacje pozyskiwane z danych o dużej gęstości punktów rejestrowanych na wysokości są niezbędne do takich zastosowań jak:

  • Mapowanie na poziomie krajowym i regionalnym
  • Szacowanie ryzyka katastrof i zarządzanie kryzysowe
  • Inwentaryzacja lasów i pomiar wysokości drzew
  • Mapowanie powodziowe i kontrola erozji gleby
  • Mapowanie korytarzy
  • Mapowanie złożonych i zmieniających się środowisk

Naturalny kolejny etap
RealTerrain jest wynikiem wieloletniego doświadczenia Leica Geosystems w dziedzinie sensorów lotniczych LiDAR, przyczyniając się do ewolucji i ciągłego doskonalenia technologii LiDAR zarówno liniowych, jak i jednofotonowych. Obecnie oferujemy najbardziej konkurencyjne technologie LiDAR na rynku, które stanowią kolejny krok w rozwoju mapowania lotniczego.

Bezkonkurencyjna wydajność
Podczas gdy SPL100 jest do 10 razy bardziej wydajny na dużych obszarach przy znacznej redukcji kosztów lotu, TerrainMapper oferuje najbardziej konkurencyjną szybkość gromadzenia danych z użyciem sensora LiDAR pracującego w trybie liniowym. W połączeniu z najszybszym post-processingiem danych, te rozwiązania umożliwiają wydajne gromadzenie i szybkie przetwarzanie danych LiDAR.

Łącząc TerrainMapper-2 lub SPL100 i HxMap, RealTerrain oferuje podstawę techniczną do realizacji wszystkich projektów związanych z mapowaniem wykorzystującym sensor LiDAR. W świecie opartym na wzajemnych powiązaniach, w którym granice nie stanowią żadnej przeszkody dla interakcji, ważne jest opieranie swoich decyzji na rzetelnych i wyczerpujących informacjach.

Sukces podejmowania świadomych decyzji zależy od przeanalizowania czytelnych danych wysokościowych i ukształtowania terenu. W związku z tym jest to kompletne rozwiązanie, które pozyskuje i przetwarza dane pochodzące z gęstych chmur punktów z nieosiągalną dotąd szybkością.

Aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać wersję demonstracyjną, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Leica Geosystems.

Leica TerrainMapper

Airborne reality capture with new generation linear-mode LiDAR technology for complex applications over changing terrain.
Airborne reality capture with new generation linear-mode LiDAR technology for complex applications over changing terrain.

Single Photon LiDAR

Logiczny kolejny krok w lotniczym mapowaniu LiDAR? Jak przechwytywać dane do 10 razy wydajniej.

Logiczny kolejny krok w lotniczym mapowaniu LiDAR? Jak przechwytywać dane do 10 razy wydajniej.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.