DX Office Vision

Oprogramowanie do integracji danych z post-processingu

Leica_DX_Office_Vision_Teaser_2480x750

DX Office Vision to narzędzie do post processingu Leica Geosystems, które w prosty sposób umożliwia użytkownikom DS2000 cyfrowe mapowanie wykrytych instalacji podziemnych poprzez konwersję danych GPR na rysunki CAD.

Najważniejsze korzyści:
 • Przygotuj rysunki CAD wykrytych instalacji podziemnych w nieskomplikowany sposób w najkrótszym czasie i po krótszym szkoleniu.
 • W prosty sposób wyświetlaj zebrane dane przez urządzenia do wykrywania instalacji podziemnych - porównuj zawartość plików, aby znaleźć odpowiadające sobie obiekty.
 • Opracuj rysunki CAD w 3D zawierające atrybuty na różnych warstwach - filtruj, wybieraj, identyfikuj i dodawaj komentarze dla zgodnych obiektów i anomalii.
 • Skróć czas opracowania bez konieczności konwersji danych lub korzystania z innego oprogramowania.
 • Wizualizuj dane z urządzenia DS2000 za pomocą intuicyjnego interfejsu.
 • Łącz dane w oprogramowaniu DX Office Vision z danymi pochodzącymi z innych urządzeń Leica Geosystems, jak DS2000, Digicat czy Ultra.
Łatwo i pewnie prowadź przetwarzanie danych na rysunki CAD

Oprogramowanie DX Office Vision to narzędzie do post-processingu umożliwiające najszybszą konwersję danych i najbardziej intuicyjny interfejs do konwersji danych GPR na rysunki CAD dla wszystkich użytkowników, którzy potrzebują cyfrowo mapować wykryte instalacje podziemne. Oprogramowanie DX Office Vision zostało zaprojektowane przez inżynierów zajmujących się mapowaniem instalacji podziemnych, którzy codziennie pracują w terenie i rozumieją konieczność efektywnego dostarczania danych 3D w formacie CAD.

Cechy DX Office Vision:
 • Automatyczny import danych
 • Automatyczne wstępne filtrowanie
 • Kalibracja głębokości w rzeczywistych warunkach
 • Eksport danych 3D CAD
 • Dodawanie obiektów, łączenie obiektów, filtrowanie głębokości
DX Office Vision X-Section:

Dodatkowo do DX Office Vision,

 • Kalibracja prędkość/głębokość
 • Widok 3D CAD (w pełni nawigowalny)
 • Funkcja "wycinek czasu"

Przykłady wdrożeń

Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.