Leica MobileMatriX - oprogramowanie kartograficzne dla Arc GIS

Rozwiązanie terenowe do przetwarzania i wizualizacji obiektów i danych pomiarowych

Leica MobileMatriX - oprogramowanie kartograficzne dla Arc GIS

Oprogramowanie Leica MobileMatriX zostało zaprojektowane przede wszystkim dla geodetów i specjalistów GIS. Leica MobileMatrix jest terenowym narzędziem do interaktywnego gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych pomiarowych. Zaprojektowane do zapewnienia płynnego przepływu danych między biurem i terenem. MobileMatriX bazuje na najnowocześniejszym oprogramowaniu ArcGIS™ firmy ESRI®.

Oprogramowanie MobileMatriX jest dostępne w trzech wersjach:

 • Standard
 • Professional
 • Dla ArcGIS®.

 Wersja Leica MobileMatriX Standard doskonale nadaje się do typowych zadań związanych ze zbieraniem danych. Posiada przyjazny interfejs opracowany w oparciu o interfejsy firm Leica Geosystems i ESRI. Za pomocą tego oprogramowania możesz wydajnie i produktywnie mierzyć punkty, linie lub wieloboki i nadawać im atrybuty.

 Wersja Leica MobileMatriX Professional oferuje wszystko to, co wersja Standard, a ponadto obsługę technologii edycji firmy ESRI, pełny model bazy danych ArcGIS® i dużo więcej. Jest doskonała do aktualizacji danych – poza środowiskiem sieciowym z możliwością zbierania danych w terenie i projektowania z użyciem skontrolowanych szczegółów – szczególnie użyteczna dla firm pracujących w biurach na bazach danych ESRI.

Wersja Leica MobileMatriX dla ArcGIS® - działa jako rozszerzenie programów firmy ESRI z rodziny ArcGIS® Desktop (ArcView, ArcEditor, ArcInfo) w wersji 10.0 - 10.4 zapewniając:

 • Pełną funkcjonalność GIS bazującą na ArcGIS Desktop.
 • Funkcjonalność GIS różni się w zależności od posiadanego programu ArcGIS Desktop.

Wykorzystanie ArcGIS® jako platformy dla programu Leica MobileMatriX zapewnia bezproblemowy przepływ danych pomiędzy biurem i terenem i vice versa. Kontrola jakości i kompletności danych zostaje przeniesiona z biura w teren. Dzięki Leica MobileMatriX unikniesz złożonej i czasochłonnej konwersji danych, a także gromadzenia danych nadmiarowych.

Zbieraj i zarządzaj informacjami przestrzennymi, wykonuj pomiary w terenie aby tworzyć i uaktualniać mapy, plany i bazy danych przeznaczone dla:

 • Geodezji i pomiarów terenu
 • Miejskiej i regionalnej kartografii
 • Katastru
 • Rynku usług komunalnych i przemysłu energetycznego
 • Bezpieczeństwa publicznego
 • Leśnictwa i geologii
 • Rolnictwa
 • Archeologii
 • Zbierania danych środowiskowych
 • Infrastruktury ulicznej
 • Aktualizacji map

 

Filmy szkoleniowe

Zobacz, przygotowane przez specjalistów, filmy szkoleniowe dotyczące Leica Zeno.
Zobacz, przygotowane przez specjalistów, filmy szkoleniowe dotyczące Leica Zeno.

Przykłady wdrożeń

Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.
Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.

Kontakt z Leica Geosystems

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.