Leica SpiderWeb

Dodatkowe usługi dla sieci GNSS

Leica SpiderWeb

Leica Spider Web składa się z dwóch aplikacji dostępnych w pakiecie oprogramowania Spider:

 • Leica Spider Business Center
 • Leica SpiderWeb

Leica Spider Business Center
Oprogramowanie zapewniające pełny i bezpieczny dostęp do wszystkich usług.

Oprogramowanie Spider Business Center umożliwia bezpieczne uwierzytelnianie i autoryzację dostępu do wszystkich usług Spider - RTK i post-processingu - pomagając Ci zarządzać biznesem.

Innowacyjny portal z usługami do pomiarów GNSS
Portal Spider Business Center to zintegrowane, bezpieczne rozwiązanie do udostępniania subskrypcji i zarządzania wszystkimi usługami GNSS dostępnymi w sieciach stacji referencyjnych. Płynnie integruje usługi Spider oraz SpiderWeb GNSS i umożliwia uzupełnienie ich własnymi dodatkowymi elementami.

Oprogramowanie Spider Business Center oferuje Tobie i Twoim klientom narzędzia do przeglądania, rejestrowania i zarządzania usługami RTK oraz usługami do post-processingu danych. Umożliwia monitorowanie wykorzystania limitu danych, wymianę danych, przeglądanie stanu sieci i odbiorników ruchomych oraz oferuje funkcje do świadczenia wsparcia technicznego i zarządzania kontami użytkowników. Zmniejsza czas potrzebny na administrację, co obniża koszty operacyjne i koszty utrzymania sieci. Korzystając ze Spider Business Center możesz całkowicie skupić się na rozwoju swojego biznesu i osiągnąć największy zwrot ze swojej inwestycji (ROI).

Przygotuj unikalne pakiety

Przygotuj swoją ofertę w postaci pakietów, które najlepiej odpowiadają Twoim możliwościom, modelowi biznesowemu i potrzebom lokalnego rynku.

 • Używaj wszystkich usług GNSS Spider & SpiderWeb
 • Dodawaj atrybuty czasowe lub geograficzne, które mają być stosowane automatycznie przez mechanizmy autoryzacyjne
 • Uzupełnij pakiety o swoje dodatkowe usługi
 • Nadawaj uprawnienia dostępu do własnych usług

Pozyskuj potrzebne informacje
Informacje o klientach, w tym hasła dostępu i informacje o wykorzystaniu usług są cenne dla Twojej firmy. Dostosowany formularz rejestracyjny umożliwia pozyskiwanie informacja od klientów, których potrzebujesz do obsługi i rozwoju firmy. Gdy Spider Business Center jest integralną częścią całego rozwiązania, wszystkie te informacje są bezpiecznie przechowywane w jednej centralnej lokalizacji.

Bezpieczny i konfigurowalny
Portal Spider Business Center działa w oparciu o sprawdzoną i bezpieczną technologię proxy klient - serwer i może zostać łatwo zintegrowany z istniejącymi portalami internetowymi.


Dostęp do usług internetowych może być publiczny
Wszystkie dane i usługi uwierzytelniania są bezpiecznie obsługiwane wewnątrz Twojej sieci LAN

 • Dostęp do usług internetowych może być publiczny
 • Wszystkie dane i usługi uwierzytelniania są bezpiecznie obsługiwane wewnątrz Twojej sieci LAN
 • Centralna baza danych umożliwia skuteczną i bezpieczną archiwizację wszystkich cennych informacji biznesowych
 • Zintegruj Spider Business Center ze swoją stroną internetową lub ze SpiderWeb

Twoje korzyści

Jedno rozwiązanie do obsługi wszystkich usług w sieciach stacji referencyjnych GNSS

 • Scentralizowany, wygodny i bezpieczny portal internetowy umożliwiający dostęp do pełnego portfolio usług
 • W przypadku sieci RTK - post-processing i dostosowane usługi sieciowe
 • Interfejs internetowy umożliwia elastyczny dostęp z dowolnego miejsca - zarówno klientom jak i administratorom systemów
 • Pełna przejrzystość w zakresie bieżących subskrypcji i ich statusu

Leica SpiderWeb
Oprogramowanie do wygodnej prezentacji sieci GNSS i danych przez Internet.

SpiderWeb oferuje szybki i bezpieczny dostęp do danych, które zostaną poddane post-processingowi. Dodatkowe usługi pomagają w wygodnej dystrybucji i wykorzystaniu zestawów danych GNSS pochodzących z poszczególnych odbiorników lub sieci do użytkowników za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej.

 • Usługa RINEX Jobs - ułatwiająca pobieranie danych GNSS
 • Usługa Wirtualny RINEX - wykorzystanie rozwiązania sieciowego w post-processingu
 • Usługi obliczania współrzędnych - szybkie pozyskiwanie dokładnych współrzędnych bez potrzeby posiadania oprogramowania biurowego
 • Usługa transformacji - łatwe pozyskiwanie współrzędnych w lokalnym układzie odniesienia bez potrzeby posiadania eksperckiej wiedzy

Dodatkowe usługi

Usługa RINEX Jobs
Zapewnia wygodny dostęp do danych RINEX w przedziałach czasowych, z wybranej stacji i z ustaloną szybkością. Wydajne funkcje do zarządzania zadaniami pomagają realizacji planowanych czynności.

Usługa Wirtualny RINEX
Działający w oparciu o GNSS Spider - zaawansowane operacje w sieci SpiderNET, wirtualny Rinex pozwala klientom skorzystać z poprawek sieciowych także podczas post-processingu.

Usługi obliczania współrzędnych

Usługa obliczania współrzędnych dostarcza przeliczone i wyrównane współrzędne w układzie lokalnym oraz WGS84. Współrzędne są wysyłane mailem. Dane wgrane przez użytkownika zostaną przeliczone względem ręcznie lub automatycznie wybranych stacji referencyjnych. Zintegrowane wykrywanie błędów grubych i wyrównanie współrzędnych zapewniają najwyższą wiarygodność.

Status i dokładność

SpiderWeb integruje się z oprogramowaniem SpiderQC co umożliwia prezentację dostępności danych i ich dokładności. Mogą być wyświetlane strony internetowe zawierające informacje o statusie, raporty i wykresy dla każdej stacji oraz mapy poprawek w sieci RTK, które są dostarczane przez oprogramowanie SpiderQC z użyciem NOVA (wizualizacja online dokładności sieci).

Łatwe w obsłudze - Wszechstronne - Wiarygodne

 • Rejestracja online i subskrypcja usług
 • Zintegrowane Mapy Google™ do wyświetlania położenia stacji
 • Automatyczny wybór stacji lub wskazywanie na mapie
 • Łatwe tłumaczenie na wybrany język i dostosowanie wyglądu
 • Śledzenie aktywności użytkowników na potrzeby fakturowania
 • Możliwość dostosowania treści wraz z różnym poziomem uprawnień pozwala udostępniać strony pracownikom, zarejestrowanym użytkownikom lub każdemu.

Łatwa obsługa dla klientów

 • Przeglądanie metadanych stacji i mapy sieci
 • Po zaakceptowaniu rejestracji przez administratora, klienci mogą korzystać z usług sieciowych zgodnie z ich poziomem uprawnień
 • Żądanie pobierania danych może odbywać się cyklicznie
 • Dane mogą być pobieranie w zależności od potrzeb, po prostu wybierając wymagany przedział czasu, szybkość transmisji, format pliku i stacje
 • Łatwy wybór jednej i wielu stacji

  • Ręczny wybór jednej stacji za pomocą jej nazwy lub graficznie z mapy
  • Automatyczny wybór najbliższej stacji względem podanej pozycji, która można wprowadzić ręcznie lub wskazać na mapie
 • Wymagane dane są pobierane online ze źródeł danych

Łatwa obsługa przez administratorów

 • Szybkie  tworzenie nowych stacji przez import metadanych stacji z plików ASCII
 • Łatwe dostosowanie oprogramowania za pomocą wbudowanych funkcji
 • Zarządzanie kontami użytkowników

Śledzenie aktywności i fakturowanie

 • Śledzenie transakcji wszystkich użytkowników i pobierania danych
 • Klienci mogą śledzić swoje własne aktywności
 • Administratorzy SpiderWeb mogą śledzić aktywności i klientów
 • Pobieranie wszystkich danych może być monitorowane

Dostosuje się do Twojego stylu

 • Dostosuj wygląd SpiderWeb zgodnie ze swoimi potrzebami i tożsamością firmy
 • Dostosuj wygląd, logo i kolory bez potrzeby stosowania skomplikowanych narzędzi do obsługi stron internetowych
 • Nieograniczony wybór wielu języków online
 • Łatwe tłumaczenie za pomocą plików XML

  (Oprogramowanie Leica SpiderWeb będzie dostarczane w języku angielskim, chińskim, francuskim, portugalskim i hiszpańskim. Oprogramowanie może zostać łatwo przetłumaczone na inne języki przez klienta lub lokalnego dealera, istniejące języki mogą zostać także zmodyfikowanie.)

Wiarygodne i bezpieczne

 • Leica SpiderWeb korzysta z bazy danych Microsoft™ SQL, która może zostać umieszczona na innym komputerze, niewidocznym w Internecie
 • Rejestracja i uwierzytelnianie zarządzane w oprogramowaniu Spider Business Center
 • Obsługa bezpiecznego protokołu HTTP (HTTPS)

SpiderWeb

Odwiedź nasz portal demonstracyjny dla SpiderWeb

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.

Przykłady wdrożeń

Przeczytaj, jak klienci z całego świata wdrażają nasze różnorodne rozwiązania, by kształtować inteligentne zmiany.

Spider Business Center

Odwiedź nasz portal demonstracyjny dla Spider Business Center