Leica ConX - rozwiązanie działające w chmurze z interfejsem sieciowym do udostępniania i wizualizacji danych

Otwarta, uproszczona i przyjazna dla użytkownika platforma współpracy w chmurze, służąca do zarządzania danymi i ich przesyłania.

Leica ConX

Leica ConX to rozwiązanie działające w chmurze, wykorzystywane przez firmy budowlane do zarządzania danymi konstrukcyjnymi i geodezyjnymi, monitorowania ich i udostępniania w czasie rzeczywistym. Leica ConX pozwala wizualizować i potwierdzać zlokalizowane modele referencyjne, dane pomiarowe i dane konstrukcyjne za pomocą potężnych narzędzi analitycznych do monitorowania i raportowania wydajności placu budowy..

Korzyści:

  • Wizualizuj i sprawdzaj poprawność używanych i generowanych danych 2D i 3D, lokalizowanych na interaktywnych mapach i komunikuj się ze wszystkimi uczestnikami projektu w terenie.
  • Udostępniaj aktualizacje i poprawki modelu odniesienia w czasie rzeczywistym w całym projekcie, aby zapewnić przejrzystość i szybką reakcję na aktualizacje.
  • Podłącz aplikacje komputerowe Leica do projektów ConX w celu bezpośredniego udostępniania danych w terenie i biurze
  • Agreguj zmierzone punkty ze wszystkich podłączonych czujników w czasie rzeczywistym.
  • Potężne narzędzie analizy bilansu mas ziemnych do monitorowania postępu projektu.
  • Obliczanie objętości do automatycznej analizy wydajności projektu i raportowania.

Przejrzystość i łączność w czasie rzeczywistym


To oparte na chmurze narzędzie do współpracy pozwala efektywnie zarządzać wszystkimi połączonymi projektami budowlanymi, w tym platformami stron trzecich, i udostępniać dane dotyczące pracy wszystkim interesariuszom. Dzięki Leica ConX nawet nie doświadczeni użytkownicy będą mogli wizualizować i sprawdzać zlokalizowane modele referencyjne, dane geodezyjne i dane z placu budowy. Leica ConX zapewnia szybki i łatwy w użyciu zestaw narzędzi internetowych, których potrzebujesz, aby praca była wykonywana szybciej, wydajniej i zgodnie ze specyfikacją.

Analizy bilansu mas ziemnych i śledzenia postępu objętości


Początkowa powierzchnia może być pozyskiwana z badań naziemnych lub lotniczych lub po prostu jako pliki z aplikacji komputerowych lub aplikacji innych firm. Wszystkie pomierzone punkty z maszyn lub przez geodetów mogą być używane do tworzenia powierzchni, które pozwalają na porównania powierzchni, które mogą od początku do końca analizować bilans mas ziemnych oraz docelowe projekty dla równiarek. Informacje powykonawcze wysyłane z powrotem do ConX są wykorzystywane do tworzenia map 3D wykopu/nasypu, które umożliwiają wizualizację postępu projektu w czasie rzeczywistym. Zmiany wolumetryczne są prezentowane w łatwym do odczytania pulpicie nawigacyjnym do raportowania wydajności projektu.

Cyfrowe środowisko projektu 3D


Wszystkie istotne informacje o projektach z modeli referencyjnych, lokalizacji i historii jednostek oraz zmierzone informacje powykonawcze są wizualizowane w czasie rzeczywistym na mapach bazowych w trybie 3D w celu intuicyjnego i szybkiego przeglądu postępu projektu.

Zdalne wsparcie i rozwiązywanie problemów


Minimalizuj przestoje operatora dzięki zdalnej komunikacji w czasie rzeczywistym między biurem a maszyną w celu rozwiązywania problemów, szkolenia w czasie rzeczywistym i konfiguracji maszyny bez kosztów podróży i opóźnień.

Zaloguj się do Leica ConX

Kliknij poniżej, aby zalogować się do internetowego systemu Leica ConX.
Kliknij poniżej, aby zalogować się do internetowego systemu Leica ConX.

Leica ConX

Sprawne zarządzanie wszystkimi połączonymi projektami budowlanymi i wymiana danych związanych z pracą w czasie rzeczywistym ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Sprawne zarządzanie wszystkimi połączonymi projektami budowlanymi i wymiana danych związanych z pracą w czasie rzeczywistym ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

New all-in-one machine control platform from Leica Geosystems

Leica Geosystems delivers an intelligent new platform that supports multiple machines for the heavy construction industry.

Leica MCH100 - Monitoring Maszyn

Rozwiązanie monitorujące w czasie rzeczywistym aktywność maszyny do robót ziemnych.
Rozwiązanie monitorujące w czasie rzeczywistym aktywność maszyny do robót ziemnych.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.
Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.