Wyrównywanie możliwości Leica Cyclone CORE i Leica Cyclone REGISTER 360

Układ współrzędnych użytkownika (UCS) i sterowanie

Leica Cyclone REGISTER 360 - USC i Kontrola

Leica Cyclone REGISTER 360 został wydany w 2017 roku, pierwotnie jako dodatek do Leica RTC360. Od tego czasu stał się produktem wybieranym do łączenia skanów zarówno dla nowych użytkowników dołączających do świata skaningu laserowego, jak i dla znacznej części naszych obecnych użytkowników, którzy jako pierwsi rozpoczęli pracę z chmurami punktów w programie Leica Cyclone REGISTER (CORE). Niemniej jednak Cyclone CORE pozostał integralną częścią pracy wielu użytkowników ze względu na niezrównaną zdolność do obsługi ogromnych zbiorów danych i możliwość łączenia wielu chmur punktów.

W ciągu ostatnich czterech lat Cyclone REGISTER 360 przebył długą drogę od swojego pierwotnego zestawu funkcji, a przepaść istniejąca między tymi dwoma produktami szybko się kurczy. W tym materiale omawiam niektóre z ostatnich ulepszeń wprowadzonych do Cyclone REGISTER 360, które wypełniają lukę między Cyclone CORE i Cyclone REGISTER 360, a także niektóre ulepszenia, których możesz się spodziewać w przyszłych wersjach.

Większość użytkowników uważa, że prosty układ współrzędnych użytkownika (UCS) i funkcje kontroli dostępne w Cyclone REGISTER 360 są wystarczające, jednak użytkownicy, którzy potrzebują pracować z ciągami poligonowymi lub szukający większej wszechstronności aplikacji, uważają, że Cyclone CORE jest lepszym wyborem. Profesjonalni geodeci potrzebują bardziej wszechstronnych narzędzi, co wymaga wprowadzania bardziej zaawansowanych narzędzi do Cyclone CORE, podczas gdy narzędzia do georeferencji dostępne w Cyclone REGISTER 360 dobrze sprawdzają się przy obracaniu pojedynczego zestawu chmur punktów na stanowisku lub ustawianiu lokalnego UCS dla zestawu chmur punktów, na przykład w przypadku fabryki lub innego obiektu.

Cyclone CORE pozostaje złotym standardem zarówno w zakresie funkcji UCS, jak i sterowania. Oferuje pomiary klasy geodezyjnej wykorzystując wszystkie dostępne funkcje skanerów Leica Geosystems (DAC, ciągi poligonowe, itp.). Z założenia, funkcje do obsługi UCS i funkcje pomiarowe dostępne w Cyclone REGISTER 360 są znacznie prostsze. Cyclone REGISTER 360 ma możliwość zastosowania georeferencji do zbioru stanowisk lub pojedynczych stanowisk. Osiąga się to poprzez import pliku tekstowego, który jest wstępnie sformatowany i zawiera co najmniej trzy współrzędne, które odpowiadają tarczom na stanowisku / w grupie skanów.

Rysunek 1: cztery punkty kontrolne są oznaczone etykietą i współrzędnymi.

Cyclone REGISTER 360 ma również możliwość zastosowania UCS do stanowiska lub grupy skanów. Ustawienie poziomu Z w połączeniu z ustawieniem osi X lub osi Y pozwala użytkownikom w większości przypadków zastosować żądany UCS. Ustawienie poziomu Z jest obsługiwane przez utworzenie płaszczyzny podłoża, a następnie ustawienie osi Z lub „Kierunku w górę” na stanowisku. Ustawienie osi X lub Y można uzyskać, tworząc płaszczyznę na ścianie lub korzystając z kreatora płaszczyzny narożnika, jak pokazano na rysunku 3.

Rysunek 2: Podłoga boiska do koszykówki jest zaznaczona na niebiesko za pomocą płaszczyzny utworzonej z użyciem narzędzia do tworzenia poziomu Z.

Rysunek 3: tutaj oś X i Y jest tworzona przez wybranie narożnika, który definiuje trzy przecinające się płaszczyzny.

Wraz z wydaniem 2020.1 Cyclone REGISTER 360 wprowadziliśmy kilka funkcji, które pozwolą Cyclone REGISTER 360 zastąpić Cyclone CORE w zakresie bardziej zaawansowanych metod pracy z UCS i pomiarami. Wszystkie poniższe funkcje mają na celu wprowadzenie istniejących funkcji Cyclone CORE do Cyclone REGISTER 360 przy jednoczesnym zachowaniu prostoty oprogramowania. Obejmują one:

Funkcje georeferencji:

 • Kontrola pojedynczego stanowiska lub spaceru z użyciem Leica BLK2GO:
  Ta funkcja umożliwia zastosowanie kontroli do pojedynczego stanowiska lub spaceru. Poprzednio były wymagane co najmniej dwa stanowiska lub spacery.
 • Korzystanie z wielu plików kontrolnych:
  Teraz można importować i używać wielu plików kontrolnych, co pozwala na stosowanie wielu układów współrzędnych w projekcie.
 • Przyciąganie do punktu kontrolnego w SiteMap:
  Teraz wszystkie stanowiska i grupy skanów importowane do Cyclone REGISTER 360 zostaną przyciągnięte do osi Y (w górę) lub orientacji północnej w SiteMap i widoku ortogonalnym 3D z góry.
 • Dopasowanie grupy skanów do punktów kontrolnych bez etykiet (dopasuj do geometrii tarcz):
  Etykiety tarcz, na stanowiskach lub w grupach skanów nie są już potrzebne podczas stosowania kontroli. Relacja jest obliczana automatycznie przy użyciu dopasowania geometrii.

Funkcje UCS:

 • Ustawianie poziomu lub osi Z względem płaszczyzny:
  Ta funkcja umożliwia użytkownikowi utworzenie płaszczyzny na podłodze lub na płaskiej powierzchni i ustawienie kierunku „w górę” lub osi Z, tym samym ustalając poziom dla Stanowiska lub Grupy Skanów.

 • Ustawianie UCS względem płaszczyzny:
  Użytkownik może utworzyć płaszczyznę na ścianie i ustawić oś X lub Y.

 • Ustawianie UCS ze wskazania:
  Umożliwia użytkownikowi wskazanie dowolnego punktu na chmurze punktów i wprowadzenie żądanych współrzędnych w celu transformacji grupy skanów lub stanowiska.

 • Ustawianie UCS i płaszczyzny, przez wskazanie i narożnik
 • Tworzenie UCS w przeglądarce chmur punktów:
  Pozwala użytkownikowi ustawić UCS z widoku 3D chmury punktów. Wcześniej dozwolony był tylko widok 2D i tworzenie UCS.

 • Narożnik rozrostu regionu do identyfikacji narożników pomieszczeń w celu przypisania współrzędnych:
  Umożliwia użytkownikowi automatyczne tworzenie płaszczyzn narożnych i określanie współrzędnych narożnika do tworzenia UCS.

 • Łatwe w użyciu menu do tworzenia UCS:
  Opatrzone wskazówkami menu umożliwiające łatwiejszą obsługę nowych funkcji UCS.

W przyszłych wersjach zostaną wprowadzone dalsze ulepszenia tych dwóch procesów roboczych, w tym elastyczny import plików kontrolnych, ustawianie UCS przez wybór tarcz, ustawianie UCS przez tworzenie linii (tj. rysowanie linii na dole ściany) oraz wprowadzanie punktów kontrolnych przy użyciu wysokości tarcz.

Celem dodania tych funkcji do Cyclone REGISTER 360 jest osiągnięcie pełnej zgodności pomiędzy Cyclone REGISTER 360 i Cyclone CORE, aby wesprzeć doświadczonych użytkowników w przejściu na nowe oprogramowanie, ale także zaoferowanie nowym użytkownikom korzyści, płynących z wykorzystania tych zaawansowanych funkcji. Cyclone REGISTER 360, choć bardziej wydajny w wizualnym łączeniu skanów i imporcie chmur punktów, nadal wymaga aktualizacji o wszystkie istotne funkcje dostępne w Cyclone CORE, aby zapewnić naszym klientom elastyczność i zachować łatwość użytkowania. Dążymy do osiągnięcia etapu zgodności funkcji w nadchodzących latach, aby przenieść wszystkich użytkowników do naszych produktów nowej generacji i skoncentrować wszystkie nasze wysiłki rozwojowe na Cyclone REGISTER 360.

Wielu obecnych użytkowników Cyclone REGISTER 360 może uważać, że zaawansowane procesy robocze w zakresie UCS i kontroli są niepotrzebne w ich pracy, jednak wierzymy, że wszyscy użytkownicy mogą skorzystać z tych narzędzi.

Zastosowanie georeferencji pozwala na transformację współrzędnych 3D podczas łączenia skanów. Zastosowania obejmują lokalizowanie łączenia na wirtualnym globie (podobnym do Google Earth) lub łączenie rejestracji z innym zestawem danych, który również znajduje się we współrzędnych świata rzeczywistego, podobnie jak dane georeferencyjne obsługują wiele zakładów produkcyjnych, gdzie konieczne jest dopasowanie układów współrzędnych między chmurami punktów a modelami 3D.

Zaawansowane narzędzia UCS zapewniają łatwy sposób tworzenia alternatywnego układu współrzędnych. Zastosowania obejmują ustawianie budynku lub zakładu prostopadle do ekranu w celu rysowania linii w CAD, dopasowywanie do układów współrzędnych zakładu lub budynku oraz tworzenie wielu UCS, aby pomóc w modelowaniu prowadzonym w oprogramowaniu innych firm.

Pomimo wielkich postępów, jakie Cyclone REGISTER 360 poczynił w ostatnich wydaniach, aby wypełnić lukę w stosunku do Cyclone CORE, nadal istnieją kluczowe różnice, które należy rozwiązać, zanim będzie można osiągnąć pełną spójność.

Skala projektów, które Cyclone REGISTER 360 obsługuje, będzie nadal zwiększana. Od wydania 2021.0.0 Cyclone REGISTER 360 może z łatwością pracować z projektami do 2000 stanowisk. Celem jest uzyskanie obsługi projektów składających się z maksymalnie 5000 stanowisk. W podobnym duchu, nadawanie współrzędnych projektom bez konieczności ich łączenia pozwoli na obsługę dużych ilości danych przy zachowaniu użyteczności Cyclone REGISTER 360.

Wsparcie dla nowych skanerów laserowych i nowych formatów danych pozostanie kluczowym celem rozwoju Cyclone REGISTER 360, z myślą o obsłudze nieustrukturyzowanych formatów danych wykorzystywanych do skaningu mobilnego. Obsługiwane będą chmury punktów w formacie LAS i ASCII. Równolegle kontynuowana będzie poprawa szybkości importu.

Podobnie, dodatkowe formaty eksportu i ulepszenia szybkości będą widoczne podczas pracy z Cyclone REGISTER 360.

Cyclone REGISTER 360 stale zyskuje dodatkowe funkcje, nie można przy tym narzekać na łatwość jego użytkowania. Zależy nam nie tylko na przeniesieniu narzędzi z Cyclone CORE do Cyclone REGISTER 360, ale także na poprawie ich użyteczności poprzez wykorzystanie inteligentnej automatyzacji tam, gdzie to możliwe, i poleganie na wspomaganych procesach roboczych i oknach dialogowych opartych na kreatorach, gdy automatyzacja nie jest możliwa.

Zachęcamy użytkowników do aktywnego udziału w procesie usprawniania oprogramowania, uczestnicząc w Programie Informacji Zwrotnej od Klientów. Możesz przesłać swoją opinię i prośby o dodanie funkcji, klikając na łącze.

Opinie i prośby klientów są ważną częścią naszych planów rozwoju produktów, ponieważ 20-30% sugestii klientów jest wdrażanych w ciągu roku, podczas gdy inne są dodawane do naszych długoterminowych planów.

Czekamy na Wasze opinie na temat ulepszeń omówionych w materiale, a także sugestie dotyczące przyszłych ulepszeń.


Guy Cutting
Starszy Menadżer Produktu, Leica Cyclone
Reality Capture Division

Czekamy na Ciebie

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty dotyczącej skanowania laserowego.

Geodeta wysokiej rozdzielczości - Blog

Dowiedz się, jak skanery laserowe Leica Geosystems pomagają profesjonalistom kształtować przyszłość naszego świata.
Dowiedz się, jak skanery laserowe Leica Geosystems pomagają profesjonalistom kształtować przyszłość naszego świata.

Kup Leica Cyclone

Możesz teraz kupić Cyclone w naszym sklepie online!
Możesz teraz kupić Cyclone w naszym sklepie online!