Niwelatory cyfrowe Leica Sprinter 250M i 150M

Niwelatory cyfrowe o najlepszym działaniu i wewnętrzną pamięcią.

Niwelatory cyfrowe Leica Sprinter 150M i 250M

Popraw organizację zadań i zwiększ produktywność dzięki niwelatorom Leica Sprinter "M". Wszystkie pomiary przechowywane są we właściwym porządku i można je pobrać na komputer, by następnie przetwarzać je w Microsoft Excel. Różne opcje obliczeń zapewniają dużą elastyczność. Te cyfrowe niwelatory w znaczący sposób ułatwiają realizację zadań związanych z poziomowaniem.

 

Lepsza organizacja zadań i wysoka produktywność
Unikaj błędów transkrypcji i popraw organizację zadań. Przechowuj dane dotyczące 2000 pomiarów i pobierz je na komputer lub poprzez interfejs USB. Sprinter DataLoader umożliwia płynne przenoszenie danych do Microsoft Excel. Możesz również przenieść pomiary do zewnętrznego rejestratora danych poprzez interfejs RS232.

 

Niezwykła elastyczność zastosowań
Przygotuj się do wszystkich rodzajów zadań związanych z poziomowaniem na budowie dzięki automatycznym programom obliczeniowym Leica Sprinter M. Programy: 

  • Przyrostu wysokości - oblicza różnicę wysokości pomiędzy punktami. Wprowadź punkt odniesienia, zmierz punkt wstecz, a następnie różne cele (w przód), by otrzymać dokładne wyliczenia. Przyrost wysokości jest zawsze obliczany i wyświetlany w czytelny sposób.
  • Poziomowanie linii - czy Twoimi danymi są tylko punkty wstecz czy w przód, czy nawet tylko punkty pośrednie - po prostu wybierz zadanie związane z poziomowaniem linii, jakie musisz wykonać. Wprowadź początkowy punkt odniesienia, zmierz odległość do punktów wstecz, punktów pośrednich i punktów w przód, aż dotrzesz do ostatniego punktu. Wszystkie pomiary przechowywane są w odpowiednim, wygodnym porządku.
  • Wykopy i nasypy - ta aplikacja pokazuje rezultaty wykopywania i nasypywania w oparciu o poziom odniesienia. Wprowadź wymagany poziom i punkty odniesienia. Wprowadź dane punktu wstecz i rozpocznij pomiary. Program wyświetla wyniki wykopywania i nasypywania i różnice wysokości w porównaniu do poziomu odniesienia.
 

Zakończ pracę, precyzyjnie śledząc i monitorując, by znacząco ułatwić zadania związane z poziomowaniem.


Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.