Leica iCON PA10, iCON PA80 i CAS

Rozwiązanie, które w czasie rzeczywistym podnosi świadomość bezpieczeństwa na budowie

Rozwiązania iCON podnoszące bezpieczeństwo

Firma Leica Geosystems oferuje Modułowe rozwiązanie podnoszące bezpieczeństwo, które zwiększa bezpieczeństwo pracowników i poprawia ich widoczność dla operatorów maszyn w celu unikania kolizji maszyna-człowiek, maszyna-maszyna i maszyna-przedmiot. Możliwość integracji systemu alarmów osobistych i technologii antykolizyjnej z systemem sterowania maszynami Leica Geosystems to unikalne rozwiązanie, które może zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i pomóc w zapobieganiu wypadkom na budowie.

Rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo


Alarm osobisty, PA10


Leica PA10 to tag noszony przez pracowników poruszających się pieszo, który może komunikować się ze wszystkimi maszynami i pojazdami na placu budowy. Rozwiązanie zapewnia trzy konfigurowalne odległości alarmowe wokół maszyny lub pojazdu i przekazuje dźwiękowe, wizualne i wibracyjne informacje zwrotne do pieszego, jak również wizualne i dźwiękowe informacje zwrotne do operatora lub kierowcy maszyny w celu stworzenia świadomości i bezpieczniejszego środowiska pracy.

Integracja z systemem sterowania maszynami, PA80


PA80 Integruje rozwiązanie osobistego ostrzegania z kontrolą maszyny MC1. Operator maszyny otrzymuje wizualne i dźwiękowe ostrzeżenia bezpośrednio na wyświetlaczu w kabinie. Piesi ze znacznikiem PA10 mogą uruchomić alarm bezpieczeństwa, który powiadomi operatorów maszyn lub kierowców pojazdów z PA10 lub PA80 w zasięgu 50 m. Integracja z MC1 pozwala na mniejszą ilość sprzętu w kabinie i jeden punkt skupienia, co zwiększy przegląd placu budowy przez operatora.

Unikanie kolizji, CAS


Dodaj technologię unikania kolizji (CAS) do rozwiązań PA10 lub PA80, aby otrzymywać ostrzeżenia o potencjalnej kolizji o zasięgu do 800 m. Integracja technologii ostrzegania osobistego i unikania kolizji ze sterowaniem maszynami Leica Geosystems to unikalne rozwiązanie zwiększające świadomość pracowników i zmniejszające liczbę wypadków na placu budowy.

Pomoc wizualna, VA80


Zwiększ widoczność operatora i przechwytuj obrazy dzięki integracji kamery IP CRS140 z Leica MC1. Ta kamera IP typu plug-and-play, o polu widzenia 120 stopni, wysyła pojedyncze punkty dziennika z lokalizacją geograficzną do MC1. Przechwyć i zsynchronizuj obraz z incydentów lub niebezpiecznych sytuacji na USB i ConX w celu eksportu.

Monitorowanie i raportowanie


Kompleksowe rejestrowanie zdarzeń pozwala na analizę i badanie incydentów w celu stworzenia bezpieczniejszego środowiska pracy dla wszystkich. Raportowanie i dokumentacja mogą pomóc organizacji BHP w poznaniu zachowań i zwiększeniu bezpieczeństwa, zaoszczędzeniu kosztów, zmniejszeniu czasu przestoju i poprawieniu wydajności.

Moduł świadomości bezpieczeństwa Leica ConX


Moduł Leica ConX Safety Awareness  jest idealnym dodatkiem do ConX oraz rozwiązań Leica iCON PA10, iCON PA80 i CAS. Zobacz przegląd wszystkich incydentów na placu budowy. Filtruj, wizualizuj i analizuj dane o zdarzeniach. Stań się bardziej proaktywny poprzez podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zapobiec przyszłym incydentom - zwiększając bezpieczeństwo pracowników i zasobów placu budowy.


Do pobrania
 

Kontakt z działem Systemów Sterowania

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie sterowania maszynami.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych rozwiązań w zakresie sterowania maszynami.

Infografika dotycząca świadomości bezpieczeństwa

Pobierz tę infografikę, aby dowiedzieć się więcej o tym, które rozwiązanie w zakresie świadomości bezpieczeństwa jest odpowiednie dla Twojego miejsca pracy.
Pobierz tę infografikę, aby dowiedzieć się więcej o tym, które rozwiązanie w zakresie świadomości bezpieczeństwa jest odpowiednie dla Twojego miejsca pracy.