Leica ConX - rozwiązanie działające w chmurze z interfejsem sieciowym do udostępniania i wizualizacji danych

Otwarta, uproszczona i przyjazna dla użytkownika platforma współpracy w chmurze, służąca do zarządzania danymi i ich przesyłania.

Optimized-ConX_2480x750_3

Leica ConX to chmurowe narzędzie pracy zespołowej, które umożliwia efektywne zarządzanie wszystkimi połączonymi projektami budowlanymi oraz udostępnianie wszystkim interesariuszom danych dotyczących pracy. Leica ConX umożliwia wizualizowanie i walidowanie zlokalizowanych modeli referencyjnych, danych pomiarowych i danych konstrukcyjnych przy użyciu zaawansowanych narzędzi analitycznych w celu monitorowania i raportowania produktywności na placu budowy.

Korzyści:

  • Wizualizowanie konstrukcji naniesionych na mapę projektu 3D w celu szybkiej i łatwej walidacji danych
  • Przypisywanie i automatyczne udostępnianie danych projektowych i aktualizacji maszynom 3D i geodetom
  • Łączenie desktopowych aplikacji Leica z projektami ConX w celu bezpośredniego współdzielenia danych terenowych i biurowych
  • Agregowanie punktów pomiarowych ze wszystkich sensorów w czasie rzeczywistym.
  • Zaawansowane narzędzie do analizy w czasie rzeczywistym wyrobisk i nawisów w celu monitorowania postępu projektu.
  • Obliczanie objętości na potrzeby zautomatyzowanych analiz i raportowania produktywności

Przejrzystość i łączność w czasie rzeczywistym


To oparte na chmurze narzędzie do współpracy pozwala efektywnie zarządzać wszystkimi połączonymi projektami budowlanymi, w tym platformami stron trzecich, i udostępniać dane dotyczące pracy wszystkim interesariuszom. Dzięki Leica ConX nawet nie doświadczeni użytkownicy będą mogli wizualizować i sprawdzać zlokalizowane modele referencyjne, dane geodezyjne i dane z placu budowy. Leica ConX zapewnia szybki i łatwy w użyciu zestaw narzędzi internetowych, których potrzebujesz, aby praca była wykonywana szybciej, wydajniej i zgodnie ze specyfikacją.

Analizy bilansu mas ziemnych i śledzenia postępu objętości


Początkowa powierzchnia może być pozyskiwana z badań naziemnych lub lotniczych lub po prostu jako pliki z aplikacji komputerowych lub aplikacji innych firm. Wszystkie pomierzone punkty z maszyn lub przez geodetów mogą być używane do tworzenia powierzchni, które pozwalają na porównania powierzchni, które mogą od początku do końca analizować bilans mas ziemnych oraz docelowe projekty dla równiarek. Informacje powykonawcze wysyłane z powrotem do ConX są wykorzystywane do tworzenia map 3D wykopu/nasypu, które umożliwiają wizualizację postępu projektu w czasie rzeczywistym. Zmiany wolumetryczne są prezentowane w łatwym do odczytania pulpicie nawigacyjnym do raportowania wydajności projektu.

Cyfrowe środowisko projektu 3D


Wszystkie istotne informacje o projektach z modeli referencyjnych, lokalizacji i historii jednostek oraz zmierzone informacje powykonawcze są wizualizowane w czasie rzeczywistym na mapach bazowych w trybie 3D w celu intuicyjnego i szybkiego przeglądu postępu projektu.

Zdalne wsparcie i rozwiązywanie problemów


Minimalizuj przestoje operatora dzięki zdalnej komunikacji w czasie rzeczywistym między biurem a maszyną w celu rozwiązywania problemów, szkolenia w czasie rzeczywistym i konfiguracji maszyny bez kosztów podróży i opóźnień.

ConX Safety Awareness Module


All incident data from the Leica iCON PA10, iCON PA80 and iCON CAS solutions are collected in Leica ConX Safety Awareness Module, providing new possibilities for proactive safety measures. Now safety managers can analyse incident data from reports and a built-in KPI dashboard, which are supported by a heatmap of the incident location indicating the highest-risk areas on the construction site. By tracking and measuring incidents, they will be able to make data-driven decisions to improve the on-site safety of construction workers and other assets.

Zaloguj się do Leica ConX

Kliknij poniżej, aby zalogować się do internetowego systemu Leica ConX.
Kliknij poniżej, aby zalogować się do internetowego systemu Leica ConX.

Leica ConX

Sprawne zarządzanie wszystkimi połączonymi projektami budowlanymi i wymiana danych związanych z pracą w czasie rzeczywistym ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Sprawne zarządzanie wszystkimi połączonymi projektami budowlanymi i wymiana danych związanych z pracą w czasie rzeczywistym ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Nowa wszechstronna platforma sterowania maszynami od Leica Geosystems

Leica Geosystems dostarcza nową, inteligentną platformę, która obsługuje wiele maszyn dla przemysłu ciężkiego budownictwa.

Leica MCH100 - Monitoring Maszyn

Rozwiązanie monitorujące w czasie rzeczywistym aktywność maszyny do robót ziemnych.
Rozwiązanie monitorujące w czasie rzeczywistym aktywność maszyny do robót ziemnych.

Kontakt z Leica Geosystems w Polsce

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.