Leica ConX - rozwiązanie działające w chmurze z interfejsem sieciowym do udostępniania i wizualizacji danych

Otwarta, uproszczona i przyjazna dla użytkownika platforma współpracy w chmurze, służąca do zarządzania danymi i ich przesyłania.

Optimized-ConX_2480x750_3

Leica ConX to chmurowe narzędzie pracy zespołowej, które umożliwia efektywne zarządzanie wszystkimi połączonymi projektami budowlanymi oraz udostępnianie wszystkim interesariuszom danych dotyczących pracy. Leica ConX umożliwia wizualizowanie i walidowanie zlokalizowanych modeli referencyjnych, danych pomiarowych i danych konstrukcyjnych przy użyciu zaawansowanych narzędzi analitycznych w celu monitorowania i raportowania produktywności na placu budowy.

Przejrzystość i łączność w czasie rzeczywistym


To oparte na chmurze narzędzie do współpracy pozwala efektywnie zarządzać wszystkimi połączonymi projektami budowlanymi, w tym platformami stron trzecich, i udostępniać dane dotyczące pracy wszystkim interesariuszom. Dzięki Leica ConX nawet nie doświadczeni użytkownicy będą mogli wizualizować i sprawdzać zlokalizowane modele referencyjne, dane geodezyjne i dane z placu budowy. Leica ConX zapewnia szybki i łatwy w użyciu zestaw narzędzi internetowych, których potrzebujesz, aby praca była wykonywana szybciej, wydajniej i zgodnie ze specyfikacją.

Analizy bilansu mas ziemnych i śledzenia postępu objętości


Początkowa powierzchnia może być pozyskiwana z badań naziemnych lub lotniczych lub po prostu jako pliki z aplikacji komputerowych lub aplikacji innych firm. Wszystkie pomierzone punkty z maszyn lub przez geodetów mogą być używane do tworzenia powierzchni, które pozwalają na porównania powierzchni, które mogą od początku do końca analizować bilans mas ziemnych oraz docelowe projekty dla równiarek. Informacje powykonawcze wysyłane z powrotem do ConX są wykorzystywane do tworzenia map 3D wykopu/nasypu, które umożliwiają wizualizację postępu projektu w czasie rzeczywistym. Zmiany wolumetryczne są prezentowane w łatwym do odczytania pulpicie nawigacyjnym do raportowania wydajności projektu.

Cyfrowe środowisko projektu 3D


Uzyskaj szybki podgląd postępów projektu dzięki łatwemu dostępowi do wszystkich krytycznych informacji o projekcie na stronie ConX 3D. Wizualizuj w czasie rzeczywistym modele referencyjne, historię lokalizacji jednostek i informacje o danych powykonawczych. Wykorzystaj dane powykonawcze zmierzone za pomocą funkcji rejestrowania powierzchni w MC1 do śledzenia postępu prac, raportowania i tworzenia modeli.

ConX Safety Awareness Module


Wszystkie dane o zdarzeniach z urządzeń Leica iCON PA10, iCON PA80 oraz iCON CAS są gromadzone w module Leica ConX Safety Awareness, co daje nowe możliwości w zakresie proaktywnych działań bezpieczeństwa. Teraz kierownicy ds. bezpieczeństwa mogą analizować dane o zdarzeniach z raportów i wbudowanego pulpitu nawigacyjnego KPI, które są wspierane przez mapę cieplną miejsca zdarzenia wskazującą obszary najwyższego ryzyka na placu budowy. Śledząc i mierząc incydenty, będą mogli podejmować decyzje oparte na danych, aby poprawić bezpieczeństwo pracowników budowlanych i innych aktywów na miejscu.

Zdalne wsparcie i rozwiązywanie problemów


Minimalizuj przestoje operatora dzięki zdalnej komunikacji w czasie rzeczywistym między biurem a maszyną w celu rozwiązywania problemów, szkolenia w czasie rzeczywistym i konfiguracji maszyny bez kosztów podróży i opóźnień.

Zaloguj się do Leica ConX

Kliknij poniżej, aby zalogować się do internetowego systemu Leica ConX.
Kliknij poniżej, aby zalogować się do internetowego systemu Leica ConX.

Leica MCH100 - Monitoring Maszyn

Rozwiązanie monitorujące w czasie rzeczywistym aktywność maszyny do robót ziemnych.
Rozwiązanie monitorujące w czasie rzeczywistym aktywność maszyny do robót ziemnych.

Kontakt z Leica Geosystems w Polsce

Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.
Znajdź kontakt do Leica Geosystems w sprawie sprzedaży, wsparcia i serwisu technicznego.