Leica iCON iGD2 — System 2D

Inteligentne rozwiązanie 2D do równania dla spycharek

Leica_iCON_iGD2_PIC_2480x750

System Leica iCON iGD2 na spycharki znacznie zwiększa użyteczność i wydajność maszyny, a także optymalizuje zużycie materiału podczas realizacji każdego projektu związanego z robotami ziemnymi lub z finalnym równaniem ostatnich warstw. System może być stosowany z szeroką gamą czujników - łączy łatwość użycia, wszechstronność z wydajnym i intuicyjnym interfejsem użytkownika.

Rozwiązanie Leica iCON grade iGD2 umożliwia automatyczną kontrolę obu spadków i wysokości. Dodanie masztu i czujnika laserowego pozwala pracować niezależnie od kierunku nachylenia.

Leica iGD CoPilot

Aktualizacja oprogramowania iGD CoPilot pozwala operatorom szybciej realizować spadki. To łatwe w użyciu rozwiązanie umożliwia operatorom ustawienie żądanego odniesienia spadku lub nachylenia i automatycznie utrzymuje odniesienie nachylenia lub spadku bez użycia laserów, masztów lub GNSS. Wykonuj płaskie, gładkie powierzchnie bez efektu fali przy mniejszej liczbie przejazdów

Rozwiązanie iGD CoPilot jest przeznaczone dla operatorów spycharek bez względu na poziom ich doświadczenia. Mniej doświadczeni operatorzy stają się bardziej produktywni, ponieważ rozwiązanie upraszcza obsługę spycharki. Najważniejsze parametry, takie jak spadek poprzeczny i wysokość lemiesza, są regulowane automatycznie przez iGD CoPilot. Bardziej doświadczeni operatorzy mniej się męczą podczas realizacji trudnych projektów. Użyj iGD CoPilot zamiast sterowania manualnego oraz gdy sterowanie maszyną w 2D lub 3D nie jest konieczne, na przykład przed ostatnim wyrównaniem.

iGD CoPilot to proste rozwiązanie, składające się z czujnika SP, wytrzymałych przewodów i ekranu. Urządzenie jest łatwe do instalacji, konfiguracji i rozbudowy do systemu sterowania 2D lub 3D.

Kluczowe korzyści

Większa wydajność
  • Zmaksymalizuj obłożenie maszyny pracą, a Twoja inwestycja będzie się zwracać już od pierwszego dnia realizacji projektu, dzięki dokładnemu równaniu przy mniejszej ilości przejazdów maszyną
  • Zaoszczędź czas, zainstaluj i zacznij pracować w kilka minut. System iCON iGD2 zapamiętuje wszystkie ustawienia.
Redukcja kosztów
  • Szybsza realizacja projektu prowadząca do zmniejszenia kosztów operacyjnych
  • Redukcja kosztów pracy przez zmniejszenie lub wyeliminowanie potrzeby kontroli spadku i szybsze oraz bardziej jednorodne równanie
Cechy szczególne
  • Bezstykowy, szczelny panel sterowania - nie posiada złączy ani przewodów
  • W pełni graficzny wyświetlacz umożliwiający prowadzenie operatora
  • Łatwa instalacja, zazwyczaj w ciągu jednego dnia, minimalizuje przestoje maszyny
  • Całkowicie wodoszczelny system — zaprojektowany do pracy w najtrudniejszych warunkach panujących na budowie

Leica iCON - intelligent CONstruction

Leica MCH100 - Monitoring Maszyn

Rozwiązanie monitorujące w czasie rzeczywistym aktywność maszyny do robót ziemnych.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.

iGD CoPilot

Automatyczna Kontrola Lemiesza Spycharki