Leica Pegasus:Backpack - przenośne rozwiązanie do skanowania kinematycznego

Nagradzane, przenośne rozwiązanie do skanowania rzeczywistości - na zewnątrz, w pomieszczeniach i pod ziemią.

Mobilne platformy sensorowe od Leica Geosystems - Leica Pegasus:Backpack

The Leica Pegasus:Backpack - nagradzane, przenośna platforma do skanowania. Ergonomiczna obudowa z bardzo lekkiego włókna węglowego łączy pięć kamer oferujących w pełni skalibrowany widok 360 stopni oraz dwa profilery LiDAR. Umożliwia rozbudowaną i sprawną dokumentację pomieszczeń i terenu z dokładnością, która jest miarodajna i profesjonalna.

To unikalne rozwiązanie do skanowania kinematycznego zostało zaprojektowane do szybkiej i regularnej pracy. Jest całkowicie przenośne, może być przewożone jako bagaż podręczny w samolocie. Pegasus:Backpack zaprojektowany jest tak, aby działał jako platforma sensorowa zgodna z dotychczasowymi rozwiązaniami Leica Geosystems.

BIM - skanowanie kinematyczne w pomieszczeniach, na zewnątrz, pod ziemią, wszędzie
Pegasus:Backpack sprawia, że progresywna, profesjonalna dokumentacja BIM staje się rzeczywistością. Synchronizuje obrazy i chmury punktów, produkując pełną dokumentację budynków podczas całego cyklu ich użytkowania. Wykorzystując technologię SLAM  (jednoczesna lokalizacja i mapowanie) oraz precyzyjny moduł IMU, rozwiązanie oferuje dokładne pozyskiwanie danych o położeniu nawet, gdy sygnał GNSS jest niedostępny.

Szkolenia branżowe - informacje pozyskiwane w rzeczywistości umożliwiają szybką reakcje
Znajomość i zrozumienie terenu przed rozpoczęciem działania w sytuacjach awaryjnych może uratować życie. Udokumentuj każdy teren za pomocą modeli 3D i obrazów celem szybkiej, bezpiecznej i skutecznej reakcji. W połączeniu z oprogramowaniem Autodesk, Intergraph i innym, szkolenia branżowe wykorzystujące rzeczywiste obiekty będą jeszcze dokładniejsze dzięki najbardziej dokładnym i aktualnym danym.

Bezpieczeństwo - podejmowanie świadomych decyzji w sytuacjach nadzwyczajnych
Pegasus:Backpack pomaga podejmować lepsze i szybsze decyzje w sytuacjach awaryjnych dzięki dostępowi do dokładniejszych danych. Do mapowania planów i tras ewakuacji można wykorzystać jasne i szczegółowe obrazy oraz chmury punktów. Dostęp do gęsto  zaludnionych terenów, zapewnia dokładne i aktualne zobrazowania, aby władze miasta mogły lepiej zrozumieć sytuację.

Naturalna odpowiedź na katastrofy - minimalizuje szkody i ratuje życie
Po raz pierwszy osoby reagujące na klęski żywiołowe mogą pieszo pozyskiwać dane 3D o katastrofie. Krótsze czasy reakcji przekładają się na ochronę życia i minimalizację szkód. Pozyskuj kluczowe dane potrzebne do podejmowania szybszych i lepszych decyzji, które zwiększają szanse przeżycia ludzi i odbudowy obiektów.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub otrzymać wersję demonstracyjną.

 

Webinar Leica SiTrack:One

Dowiedz się, jak Leica SiTrack:One skraca czas spędzany na pracach geodezyjnych na torze podczas zbierania chmury punktów klasy

Webinar Leica Pegasus:Backpack

Dowiedz się, jak ta przenośna platforma przechwytuje i kalibruje obrazy przy użyciu danych chmury punktów, nawet w obszarach, w których nie ma sygnału...