Leica Aibot v2.0 z ukośnym przepływem pracy

Leica Aibot oblique data screenshot

We wrześniu 2020 roku ukazała się nowa wersja 2.0 dla Leica Aibot. Co to oznacza dla geodetów?

Nowość w Aibot v 2.0

W poprzednich wersjach skupiliśmy się na ułatwieniu i zwiększeniu bezpieczeństwa pracy profesjonalnych geodetów-operatorów pojazdów bezzałogowych przy jednoczesnym zapewnieniu wiarygodnej dokładności pomiaru.

Na przykład, w wersji 1.4 skupiliśmy się na poprawianiu bezpieczeństwa i świadomości operatora poprzez dodanie kontroli bezpieczeństwa i większej ilości danych telemetrycznych do wykonywania zautomatyzowanych misji. Dodaliśmy również przepływ pracy dla obiektywu ZEISS Ventum 21mm oraz wiele drobnych usprawnień, aby przepływ pracy był lepszy dla geodetów, np. dzięki lepszej integracji pomiędzy planowaniem i wykonywaniem lotów oraz łatwiejszej identyfikacji różnych misji w celu uzyskania bardziej efektywnej powtarzalności.

Aby zapewnić, że geodeci będą mogli z łatwością korzystać z usług korekcji RTK, w wersji 1.5 dodaliśmy możliwość instalacji i zarządzania GNSS do aplikacji Leica Aibot skyCAPP. Teraz wszystko jest zarządzane w tej samej aplikacji, od misji do ustawień i konfiguracji. Dodaliśmy także prostszy przepływ pracy dla wsparcia. Użytkownicy mogą uzyskać wszystkie potrzebne pliki w prostym zadaniu w przypadku, gdy potrzebne jest wsparcie techniczne. We wszystkich wydaniach zawsze uwzględnialiśmy również liczne ulepszenia, aby zapewnić jeszcze lepszą dokładność danych.

Teraz nadszedł czas na nową wersję z bardziej znaczącymi zmianami. Wśród innych mniejszych usprawnień, wersja 2.0 zawiera bardzo oczekiwaną możliwość wykonywania nalotów z wykonywaniem zdjęć skośnych. Nachylone ustawienia obejmują cały proces: planowanie, wykonanie i przetwarzanie danych.

Oto chmura punktów przelotu przez obszar fabryki, która została uchwycona za pomocą Aibota 2.0 ze zdjęć skośnych.

Po co nam skośne obrazy?

Łączenie zdjęć skośnych daje w rezultacie bardziej kompletny zestaw danych, szczególnie w obszarach, gdzie występują skarpy, ściany, obiekty pionowe lub fasady budynków. Możliwość gromadzenia również danych ukośnych zmniejsza potrzebę stosowania dodatkowych technologii do gromadzenia tych brakujących danych.

Ponadto, włączenie skośnych obrazów do projektów dało efekt w postaci zwiększenia dokładności przetwarzanej chmury punktów.

Patrz przykład danych poniżej. Film wideo z przelotem w chmurze punktów, który został utworzony przy użyciu obrazów skośnych zebranych za pomocą Aibot.

 

Jak to się robi w Aibocie?

Ukryte obrazy są teraz dodane do tego samego przebiegu pracy co zautomatyzowane misje Leica Aibot i nie ma potrzeby uczenia się nowego systemu.

  • Planowanie lotu: Operator po prostu dodaje nowe sekcje do planu dla każdej potrzebnej orientacji lewo/prawo i przód/tył i dostosowuje kąt nachylenia kamery do potrzeb obiektu. Ponieważ oprogramowanie do planowania zna konfigurację (dron, kamera i obiektyw), planowanie może być definiowane na podstawie różnych parametrów, takich jak żądany GSD.
  • Wykonanie lotu: Gdy plan jest gotowy i załadowany do Aibota, operator widzi wszystkie potrzebne orientacje dla każdego lotu i może wykonać wszystkie lub niektóre z nich. Oczywiście, również raporty z lotów pokazują status każdej orientacji. Dzięki temu pilot może mieć pewność, że żadne dane nie zostaną pominięte.
  • Przetwarzanie danych: Dane o lotach i zdjęcia są przesyłane do programu Leica Infinity. Infinity przetwarza wszystkie dane w jeden zbiór danych i chmurę punktów. Ta chmura punktów może być dalej analizowana w Infinity lub eksportowana do dalszego wykorzystania w innym oprogramowaniu.

Dzięki temu geodeta może efektywnie planować i realizować swoje zadania, jednocześnie zapewniając te same wiarygodne dane, których oczekuje się od Leica Geosystems.

Co należy wziąć pod uwagę?

Oczywiście, więcej odcinków lotu oznacza dłuższy czas lotu i więcej zdjęć. Im większy jest zbiór danych, tym więcej użytkowników będzie potrzebować czasu na przetworzenie wyników. Dobrze jest pamiętać, że geodeta może wybrać obszary, które mają być zbierane także z ukośnymi obrazami i na tej podstawie sporządzić plan. Reszta obszaru może być pokryta tylko klasycznym nalotem, aby zaoszczędzić czas. Wszystko może być przetwarzane w jednym zbiorze danych w biurze, łącznie z czujnikami ziemnymi.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?

Wraz z tą publikacją kontynuujemy rozwój Leica Aibot jako rozwiązania UAV dla geodetów. Dążymy do zaoferowania najbardziej wiarygodnych, rzetelnych i możliwych do prześledzenia danych UAV 3D dla profesjonalnych zastosowań geodezyjnych. Możliwość zintegrowania UAV w ramach istniejącego ekosystemu pomiarowego uwalnia wartość danych zebranych z powietrza.

Chcesz wiedzieć więcej o Leica Aibot i wersji 2.0? Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Leica Geosystems lub prześlij nam swoje pytania poprzez nasz formularz.

 

Contact us about UAV solutions

Get in contact with us for more information about solutions for surveying with a UAV.  
Get in contact with us for more information about solutions for surveying with a UAV.