Rozwiązania Leica Aibot dla geodezji i budownictwa

Leica Aibot

Leica Aibot SX dla geodezji

Popraw efektywność swojej codziennej pracy geodezyjnej dzięki szybszemu pozyskiwaniu danych wykorzystywanych do generowania dokładnych ortofotomap, modeli 3D i chmur punktów o dużej gęstości.

Leica Aibot

Leica Aibot CX dla budownictwa

Leica Aibot CX umożliwia pozyskiwanie dokładnych danych wykorzystywanych do monitoringu i pomiarów na placu budowy. Daje jasny i aktualny obraz postępów w realizacji prac budowlanych i robót ziemnych.

Skontaktuj się z Leica Geosystems

Znajdź swój kontakt z działem sprzedaży, wsparcia lub serwisem technicznym Leica Geosystems.