Podczas naszego trzydniowego szkolenia z obsługi georadaru omówimy zasady działania i ograniczenia technologii, zapewnimy uczestnikom mnóstwo ćwiczeń praktycznych ze sprzętem, a także omówimy czytanie i przetwarzanie skanów terenu. Na koniec szkolenia będziesz w stanie wykonać pomiary przy użyciu georadaru, zrozumieć nawet najbardziej złożone środowiska pracy i dostarczyć dokładne mapy badanego obszaru.

Kto powinien wziąć udział?
Te szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą pozyskać kompetencje we wszystkich aspektach korzystania z georadaru, od zaznaczania obszaru skanowania po przetwarzanie wyników.

Trenerzy
Nasi trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w wykrywaniu i mapowaniu przebiegu instalacji podziemnych, a ich celem jest przekazanie Ci wiedzy, dzięki której będziesz mógł wygodnie pracować z technologią GPR - sprzętem i oprogramowaniem.

Moduły szkolenia
  • Ustawodawstwo i przepisy
  • PAS128 & 256
  • Czytanie map ewidencyjnych
  • Zasady działania i ograniczenia technologii
  • Wykorzystanie georadaru GPR
  • Pomiary terenowe
  • Metody określania położenia
  • Eksport i przeglądanie danych
  • Przetwarzanie danych

Miejsce
Szkolenia odbywają się w naszym centrum szkoleniowym. Jest idealnie usytuowane w centrum kraju, w pobliżu wszystkich głównych szlaków komunikacyjnych. Jeśli Twoja organizacja chciałaby przeszkolić cztery lub więcej osób w tym samym czasie, możemy zorganizować szkolenie specjalnie dla Ciebie.* Wyślij do nas e-mail lub zadzwoń, aby dowiedzieć się więcej.

Rezerwacja
W: https://leica-geosystems.com/products/detection-systems/software/leica-geosystems-detection-training-academy
T: +48 22 350 59 00
E: detection-training.geo@leica-geosystems.com

*w zależności od warunków panujących w terenie i możliwości.

Oprogramowanie
Oprogramowanie Leica do wykrywania infrastruktury podziemnej

Powiązane produkty
Rozwiązania Leica do wykrywania infrastruktury podziemnej

Do pobrania
Szkolenia z wykrywania instalacji podziemnych - broszura


Szkolenie z obsługi georadaru GPR