Placering, kompaktering och finavjämning

Leica iCON robot 60

High performance robotic total station for construction.
High performance robotic total station for construction.

Leica Viva TS16

Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.
Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.