Avancerad brand- och explosionsutredning

The new Leica RCD30 camera is presently the only one in the market which is able to collect 80 MP RGBN multispectral imagery perfectly co-registered.

Hur kan en brand- eller explosionsplats dokumenteras korrekt när allt är täckt av sot och svärtat av eld och rök?

Med vår teknik kan du snabbt och säkert samla in viktig tolkningsinformation för att undersöka och klargöra omständigheterna. Våra lösningar bidrar till ökad säkerhet för utryckningspersonal på plats och dokumenterar de åtgärder som vidtagits i början av en brandutredning. Genom att använda tillförlitliga lösningar för standardiserade procedurer får du ovärderliga insikter om händelseförloppet och kan rekonstruera vad som har hänt, även om utredningens typ och omfattning kan variera från fall till fall.Kontakta våra experter om du har frågor om allmänhetens säkerhet och forensiska undersökningar

Säkra brandplatsen och övervaka beredskapspersonalens säkerhet

Räddningsinsatser efter en brand tillhör de mest komplicerade uppgifterna för brandräddningspersonal. Säkerhet är av största vikt när en struktur redan kan ha kollapsat eller är nära att kollapsa. När brandräddningspersonalen kommer till platsen är deras första viktiga uppgift att noggrant utvärdera situationen.

Stabiliteten i strukturen måste först analyseras, och vid behov även övervakas under hela insatsen (till exempel med Leica Geosystems totalstationer och GeoMoS-lösning) som ökar räddningspersonalens säkerhet.


Dokumentera eldsvådan eller explosionsområdet under utmanande förhållanden

Det första bekymret när det gäller dokumentation av en brand är säkerheten. En brand- eller explosionsplats har en ökad riskfaktor med möjliga faror, inklusive uppvärmda material, strukturell kollaps, skadade el- och gasledningar, skräp, asbest, farliga eldhärjade produkter och andra giftiga ämnen.

Att använda bildlaserscannern BLK360 med värmeavbildningsfunktion som visar värmekartor över brandplatsen hjälper till att minska riskerna för räddningspersonal och utredare som går in i byggnaden. Strukturens eller byggnadens storlek, och miljöfaktorer, kan spela en betydande roll.

Stora eller komplexa strukturer registreras på bäst sätt medlaserscannern RTC360. Den mångsidig och robusta scannern (IP 54) är det perfekta verktyget för insamling av data utomhus i dåligt väder.


Dokumentera olycksplatsen och visa detaljerna virtuellt och utbilda din personal när du vill och var du vill

Skapa virtuella fotorealistiska miljöer baserat på data från drönare eller från 3D-punktmoln för att möjliggöra digitala återbesök på brand- eller explosionsplatser. Inkludera bevisbilder, PDF-rapporter, 2D-data eller anteckningar, och utveckla omfattande utbildningsmiljöer med flexibla virtuella scenarier som är anpassade efter dina behov. Fördjupningen i den digitala världen och användarnas interaktion, förstärkt av akustisk och haptisk feedback, ego-perspektiv och känslan av ”närvaro” är några av fördelarna med virtuell utbildning.

Ge dina team och beredskapspersonalen tillgång till en anpassad VR-inlärningsmiljö för instruktörsledda utbildningar eller distansutbildning i egen takt


Upptäck våra rekommenderade lösningar för avancerade utredningar av eldsvådor och explosioner


Snabb, smidig, and precis dokumentation av brandplatser och forensisk kartläggning för dokumentation som kan användas direkt i domstolsförhandlingar
rtc360

Dokumentera platsen med Leica RTC360

Med 3D-lasercannern RTC360 kan brand- och explosionsplatser dokumenteras med upp till 2 miljoner punkter per sekund på mindre än två minuter direkt på plats.

RTC360 kan snabbt, enkelt och noggrant registrera små detaljer och de spatiala relationerna med millimeterprecision, oavsett omständigheter och hur stor platsen är.

registrera dig

Hantera dina data med Leica Cyclone FIELD 360 och Leica Cyclone REGISTER 360

Registrerade scanningsdata visualiseras och förregistreras direkt i realtid medappen Cyclone FIELD 360, som gör det möjligt för användarna att utföra kvalitetskontroller och validering av insamlade data.

Snabb efterberäkning av 3D-miljöer på kontoret med mjukvaran Cyclone REGISTER 360.

map360

Skapa ett brett utbud av rapporter med Leica Map360

Vår kartläggningsmjukvara,Map360, kan integrera insamlade scanningsdata direkt med bl.a. övervakningsfilmer, bilder och andra relevanta dokument i modeller för att möjliggöra analyser och hypoteser. Resultaten av dataanalysen är lättillgängliga via dator, oavsett var du befinner dig, vilket innebär att du alltid har tillgång till detaljerad dokumentation när du behöver den. Även flera veckor eller månader efter att incidenten inträffat.

Map360 hjälper dig att enkelt omvandla dina 3D-data från brand- och explosionsplatser till en exakt och detaljerad digital forensisk kopia.

 

Insamling med ett knapptryck av verkliga brandmiljöer inomhus i 360° med termisk avbildning
blk360

Dokumentera platsen med Leica BLK360

BLK360 registrerar miljön i 3D med panoramabilder som läggs ovanpå varandra i helfärg över ett mycket exakt punktmoln. BLK360 väger endast 1 kg och är det minsta och lättaste instrumentet i sitt slag. Dessutom är det mycket enkelt att använda: ett knapptryck är allt som krävs. Alla som kan hantera en handdator kan nu dokumentera sin omgivning med högupplösta panoramabilder i 3D.

BLK360 kan avbilda värmestrålning tack vare dess inbyggda termiska sensor. Varje scanning innehåller ett termiskt bildpanorama, så att du kan se temperaturerna med en färgskala och registrera energimätningar för en brand- eller explosionsplats.

field360

Hantera och leverera dina data med Leica Cyclone FIELD 360 och Leica Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition)

Med hjälp av mobilappen Cyclone FIELD 360 laddar BLK360 upp bilder och punktmolnsdata till en iPad eller slutliga projektdata till Cyclone REGISTER 360 eller Cyclone REGISTER 360 (BLK Edition) via en trådlös anslutning. Med bearbetning av bilder och punktmolnsdata ute i fält samt automatiserade arbetsflöden på kontoret i båda programlösningarna optimerar BLK360 (plus valfri programvara) processen för datainsamling av verkliga miljöer och gör det möjligt för vem som helst att använda den här tekniken.

 

Övervakning av strukturer för automatiserad säkerhet och automatiska räddningsinsatser vid eldsvådor
geomos

Övervaka rörelser med Leica Geosystems totalstationer och en dedikerad app

Med en totalstation från Leica Geosystems och en integrerad app går det att övervaka rörelser i strukturer med stor precision för att skydda räddningspersonal och olycksoffer.

bearbeta_och_leverera

Kontinuerlig rörelseövervakning med Leica GeoMoS mjukvara och Leica Geosystems totalstationer

För strukturer som behöver övervakas under en längre tidsperiod kan ett automatiskt övervakningssystem installeras. Ett sådant automatiskt system består av en Leica totalstation ochLeica GeoMoS kontrollmjukvara som programmeras för att övervaka rörelser dygnet runt. Notiser om rörelser skickas automatiskt för att informera intressenter om säkerhetshändelser.

 

Kontakta våra experter om du har frågor om allmänhetens säkerhet och forensiska undersökningar

Brandundersökning med laserskannern Leica RTC360

Upptäck varför kriminalteknikerna i Dubais poliskår använder sig av RTC360 för dokumentation och analys och hur verktyget har förbättrat rutinerna för brand- och explosionsutredning.
Upptäck varför kriminalteknikerna i Dubais poliskår använder sig av RTC360 för dokumentation och analys och hur verktyget har förbättrat rutinerna för brand- och explosionsutredning.

Använd laserscanning för att omvandla verkliga miljöer till en fotorealistisk virtuell verklighet

Med hjälp av RTC360 skapade VR-utvecklaren RiVR verklighetstrogna virtuella miljöer för utbildning av framtida brandmän och poliser.
Med hjälp av RTC360 skapade VR-utvecklaren RiVR verklighetstrogna virtuella miljöer för utbildning av framtida brandmän och poliser.

Övervakning av deformation efter eldsvåda med Leica Geosystems totalstationer i polska brandförsvaret.

Räddningsinsatser på brand- eller explosionsplatser och byggarbetsplatsolyckor är de farligaste och mest komplicerade uppdragen för beredskapspersonalen.
Räddningsinsatser på brand- eller explosionsplatser och byggarbetsplatsolyckor är de farligaste och mest komplicerade uppdragen för beredskapspersonalen.

Varför välja oss

Peer-to-peer-rådgivning, konsultation och praktisk hjälp. Vi är tillförlitlig partner till såväl offentliga som privata sektorn och erbjuder marknadens bredaste portfölj av geospatiala verktyg, pålitlig service och expertis.
Peer-to-peer-rådgivning, konsultation och praktisk hjälp. Vi är tillförlitlig partner till såväl offentliga som privata sektorn och erbjuder marknadens bredaste portfölj av geospatiala verktyg, pålitlig service och expertis.

Applikationer

Vi hjälper branschfolk i säkerhetssektorn över hela världen med vår know-how, och sätter en ny standard för hur forensisk personal hanterar undersökningar, insamling av bevis och forensisk kartläggning av brottsplatser och olycksfall.
Vi hjälper branschfolk i säkerhetssektorn över hela världen med vår know-how, och sätter en ny standard för hur forensisk personal hanterar undersökningar, insamling av bevis och forensisk kartläggning av brottsplatser och olycksfall.

Lösningar

Våra lösningar för datainsamling av verkliga miljöer, brottsplatsutredningar eller rekonstruktioner, precis positionering och exakt information om omgivningen med vår Forensic Digital Twin gör att du kan ligga steget före.
Våra lösningar för datainsamling av verkliga miljöer, brottsplatsutredningar eller rekonstruktioner, precis positionering och exakt information om omgivningen med vår Forensic Digital Twin gör att du kan ligga steget före.

Kunskapscentrum

Oavsett om du är intresserad av nya dokumentationsmetoder eller vill vässa din kunskap om dina befintliga tekniklösningar har vi utbildningarna du behöver för att få stöd i det dagliga arbetet.
Oavsett om du är intresserad av nya dokumentationsmetoder eller vill vässa din kunskap om dina befintliga tekniklösningar har vi utbildningarna du behöver för att få stöd i det dagliga arbetet.