Förbättrad industrisäkerhet med Leica BLK360

Minimera riskerna för installationsteam

Expertråd: Förbättrad industrisäkerhet med BLK360

Bild: TOLOGA Engineering AG

Industriell produktion är en kombination av mycket komplexa processer och procedurer som måste samordnas exakt för att maximal effektivitet med minimalt slitage ska kunna uppnås. Slitaget på produktionsmaskiner och deras delar är alltid en viktig faktor och därför måste vissa delar repareras eller bytas ut regelbundet, inte minst för att hålla risken för ett oplanerat stopp och för produktionsförlust så låg som möjligt. Delar av anläggningen stängs därför ned med jämna mellanrum så att planerat inspektionsarbete ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Hur kan en laserscanner från Leica Geosystems såsom BLK360 hjälpa säkerhetsansvariga och inspektionspersonal i deras arbete på en anläggning? Genom att tillhandahålla en digital tvilling (en komplett 3D-modell) av anläggningen som de kan inspektera praktiskt taget när som helst och från vilken plats som helst.

Industrisäkerhet BLK360
Bild: Leica BLK360 laserscanner

 

Processen för inspektion av en avfallsförbränningsanläggning

Låt oss ta en avfallsförbränningsanläggning som exempel. En avfallsförbränningsanläggning förbränner inte bara avfall och restmaterial utan genererar också energi. Runt förbränningsplatsen finns ett komplicerat system av rör och väggar med kablar. Vattnet som matas in i systemet omvandlas till ånga som kan användas för exempelvis uppvärmning, eller driver en turbin för att generera elektricitet. Under förbränning kan det ibland uppstå temperaturer på över 1000 °C. Temperaturerna är högst i huvudförbränningsområdet och därför kräver detta område mest underhåll.

Riskerna för installationspersonal

De höga temperaturerna under förbränning utsätter alla material och komponenter i anläggningen för extra höga påfrestningar.  Förutom temperaturen sker också olika fysiska och kemiska reaktioner. Nödvändiga procedurer och uppgifter för korrekt inspektion måste i regel utföras inom en mycket snäv tidsram. I detta sammanhang spelar miljön på de enskilda arbetsplatserna en särskild roll. Dessa utgörs ofta av slutna utrymmen, såsom tankar eller stora delar av själva produktionslinjen, som omger lastområdet, huvudförbränningsområdet och den väg som avgaserna från förbränningen färdas upp till skorstenen.

Industrisäkerhet med BLK360_Tologa
Bild: TOLOGA Engineering AG

Sådana farliga områden måste inspekteras med hjälp av mycket specifika metoder och förfaranden som utförs parallellt med eller efter varandra och som ibland även är beroende av varandra. Detta kan vara ganska komplicerat när andra delar av anläggningen fortfarande är igång. Många anläggningar har flera produktionslinjer, och av säkerhetsskäl är det sällan som alla inspekteras samtidigt. Alla dessa faktorer påverkar mycket viktiga frågor inom industri- och arbetssäkerhet.

Säkerhet i arbetet

Arbetssäkerhet är en enorm viktig aspekt av arbetet i en anläggning, inte minst när det gäller samordning av de löpande inspektionsuppgifterna. Arbetssäkerhet prioriteras till och med högre än monteringskvaliteten eller till och med produktionsschemat. I främsta rummet står säkerheten och hälsan för personalen t.ex. underhållsteam, operatörer eller leverantörer.

Hantering och planering av inspektion

Översyner, inspektioner och underhållsarbeten kräver extremt bra planering. En av de största utmaningarna är att korrekt uppskatta behovet av reparationer, baserat på slitaget på maskiner och utrustning samt kostnader och den tid som krävs för en ordentlig inspektion, särskilt när det gäller eventuella avbrott eller förseningar i produktionen på en eller flera produktionslinjer.

Om en översyn kan genomföras framgångsrikt beror bland annat på följande faktorer:

  • Hur snabbt man kan få en fullständig bild av systemet
  • Hur snabbt insamlade data kan behandlas och analyseras
  • Hur väl underhållsteamen är förberedda för farliga eller oförutsedda situationer
  • Hur snabbt resultat kan utbytas med berörda parter
  • Hur snabbt informerade beslut kan fattas

Leica BLK360 bildlaserscanner ger den bästa informationen för beslutsfattare

Beslutsfattare behöver tillförlitlig och omfattande information. Med hjälp av den bärbara bildlaserscannern BLK360 från Leica Geosystems samlade man in information från avfallsförbränningsanläggningen om huvudbrand och efterbränning, rost, slaggränna, laddning och övergång till den andra linjen samt material på byggnadsställningarna. Det är förmodligen den del av anläggningen som kräver mest underhåll.

Denna omfattande datainsamling och dokumentation genomfördes på bara 2 timmar. Resultatet blev en så kallad ”digital tvilling”, en millimeternoggrann bild av anläggningen i 3D, som man kan göra en virtuell ”rundvandring” i när det passar.

Baserat på denna information kunde säkerhetschefer skapa en utrymnings- eller återhämtningsplan, vilket är obligatoriskt i många anläggningar idag.  Med hjälp av utrymningsplaner ska de personer som arbetar i anläggningen evakueras på snabbast och säkrast möjliga sätt. Evakueringsplanerna hjälper också räddningstjänsten att hitta rätt väg för att transportera skadad personal och för att röra sig runt i anläggningen snabbt och säkert. 

Industrial Safety_Scans_all
Bilder: TOLOGA Engineering AG

I detta sammanhang är detaljerna i byggnadsställningen en viktig del av säkerhetskonceptet för inspektion av anläggningen, i syfte att identifiera eventuella defekter. Ställningens placering inom pannkonstruktionen är också viktig. I det så kallade pannhuset finns en struktur med trappor, olika plan, rör, kanaler och slangar. Ofta finns det mer än 7 plan med olika höjder i en anläggning.

Beslutsfattare, anläggningspersonal och räddningstjänsten behöver veta var vattenanslutningar, tryckluft och elektricitet finns och hur man kan ta sig från ett plan till nästa del av byggnaden på snabbast och säkraste sätt. Detaljerade anläggningsplaner är också viktiga för att personer ska kunna navigera säkert inom en anläggning för att till exempel ta sig till frakthissen för transport av material, till kontrollrum, till ögonduscharna, defibrillatorn eller nödtelefonen.

BLK360 bildlaserscanner sköter följande uppgifter för att skapa en digital tvilling:

  • Mäter hela anläggningar med millimeterexakt precision och oöverträffad hastighet
  • Förenklar dokumentationen av farliga och svåråtkomliga områden tack vare sitt kompakta format och sin höga prestanda (bildlaserscannern kan monteras på ett utdragbart stativ. Kranar, lyftplattformar och nedfirningsdon behövs inte längre.)
  • Minimerar den tid som tillbringas på potentiellt farliga arbetsplatser
  • Maximerar säkerheten för personal på plats genom att de virtuellt kan förbereda och besöka anläggningens digitala tvilling

De insikter som erhålls från den omfattande 3D-dokumentationen av anläggningen med BLK360 kan användas av säkerhetsansvariga och andra beslutsfattare både för den kommande inspektionen och för framtida underhållsåtgärder. 

Baserat på de välgrundade besluten garanteras en säker miljö för genomförande av en inspektion eller en räddningsoperation. Dessutom kan en 3D-modell av anläggningen inspekteras och besökas virtuellt när som helst och från vilken plats som helst av de olika parter som är inblandade i inspektionsprocessen.

 

För mer information om BLK360 och våra lösningar inom industri- och arbetssäkerhet, kontakta oss här.

 

Om författaren: Mathias Fahning

Jag heter Mathias Fahning och arbetar som affärsutvecklingschef inom området allmän säkerhet, skydd och kriminalteknik på Hexagon Geosystems. 

Jag tjänstgjorde i tyska Bundeswehr i flera år (mekaniserat infanteri, fallskärmshoppare i rekognosceringsenheten, ombordstigningsteam inom sjösäkerhet). I december 2005 avmönstrade jag som planerat när tjänstgöringstiden var slut och tilldelades tyska försvarsmaktens hedersmedalj.

Från och med 2005 riktade jag in mig på en civil karriär. Jag arbetade som teknisk projektledare och säkerhetschef på Mokesa AG (Basel, Schweiz) under 10 år. Mellan 2017 och 2018 arbetade jag som säkerhetschef för ett holländskt företag.

Från 2018 till 2019 var jag anställd av FARO Europe GmbH som säljtekniker och affärsutvecklingschef på avdelningen för allmän säkerhet.

 

Kontakta våra experter inom allmän säkerhet, skydd och kriminaltekniska undersökningar

Peer-to-peer-rådgivning från erfarna experter på allmän säkerhet
Peer-to-peer-rådgivning från erfarna experter på allmän säkerhet

Skydd av kritisk infrastruktur

Perimetersäkerhet, beredskap för incidenter, övervakningslösningar
Perimetersäkerhet, beredskap för incidenter, övervakningslösningar

Skapa din digitala tvilling för kriminaltekniska undersökningar med oss!

I våra blogginlägg förklarar vi hur våra geospatiala tekniker fungerar i tillämpningar för allmän säkerhet.
I våra blogginlägg förklarar vi hur våra geospatiala tekniker fungerar i tillämpningar för allmän säkerhet.

Utbildningscentrum

Vill du gå steget längre än traditionella utredningsmetoder eller fullända din dokumentationsteknik?
Vill du gå steget längre än traditionella utredningsmetoder eller fullända din dokumentationsteknik?