Korridorskartering

Leica Pegasus:Two

Vehicle-independent mobile mapping solution.
Vehicle-independent mobile mapping solution.

Leica TerrainMapper-2

Flexibel linjär-mode LiDAR-sensor för olika applikationer i regionala kartläggningsprojekt
Flexibel linjär-mode LiDAR-sensor för olika applikationer i regionala kartläggningsprojekt