Placering, kompaktering och finavjämning

Leica iCON Robot 60

Högeffektiv totalstation för bygg & anläggning.
Högeffektiv totalstation för bygg & anläggning.

Leica Viva TS16

Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.
Självlärande totalstation med hög mätnoggrannhet för alla förhållanden.